• +48 502 21 31 22

Punkt Informacji Turystycznej w Raciborzu w nowej formule

Branża: Urzędy miast i gmin, sołectwa, starostwa powiatowe;    Projekt: Środowisko, jakość życia, ekologia

Prezydent Raciborza powoła komisję, która wypracuje najlepszą formułę działania Punktu Informacji Turystyczne jako istotnego elementu kompleksowej promocji turystycznej miasta. 

Artykuł opracowany przez:

URZĄD MIASTA RACIBÓRZ

jednostka administracyjna

Firma działa w branżach:
Administracja
Urzędy miast i gmin, sołectwa, starostwa powiatowe

Aktualna formuła prowadzenia Raciborskiego Centrum Informacji uległa wyczerpaniu. Wynika to nie tylko z opinii Prezydenta Miasta Racibórz, lecz również z głosów radnych, jakie wybrzmiały podczas obrad miejskiej Komisji Oświaty, opinii mieszkańców Raciborza oraz osób odwiedzających RCI.

Ponadto należy przypomnieć, że w sierpniu br. kończy się trwałość projektu pt. Śląski System Informacji Turystycznej. Projekt ten od 2010 r. realizowało Raciborskie Centrum Kultury wraz ze Śląską Organizacją Turystyczną i Związkiem Gmin Powiatów Subregionu Zachodniego. Trwałość projektu uniemożliwiała do tej pory usprawnienie funkcjonowania raciborskiego Punktu Informacji Turystycznej usytuowanego na raciborskim Rynku. Jednocześnie jego przeorganizowanie i nowa formuła działania stały się koniecznością. Wiążę się to z rosnącą konkurencją innych ośrodków miejskich w zakresie turystyki oraz niewykorzystanym potencjałem turystycznym Miasta Racibórz, który swój początek musi powziąć w inicjatywie samorządu.

/UM Racibórz oprac. c/ 

Podobe artykuły

Wyszukiwarka