Strona główna » Wiadomości » Gospodarka » Integracja biznesu w Subregionie Zachodnim

Integracja biznesu w Subregionie ZachodnimSilna reprezentacja Wodzisławia Śląskiego w działaniach na rzecz biznesu w Subregionie Zachodnim.

Artykuł opracowany przez:

Wraz z upływem czteroletniej kadencji Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku wyłoniło nowych Przewodniczących Związku, członków 11-osobowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Wybory nałożyły się na okres wzmożonej aktywności środowisk biznesowych w Subregionie Zachodnim. W kilku śniadaniach biznesowych zainicjowanych przez Izbę Gospodarczą w Wodzisławiu, Raciborską Izbę Gospodarczą oraz Inkubatory Przedsiębiorczości uczestniczyli przedstawiciele samorządów regionu, które w efekcie poparły ideę integracji biznesu i deklarują współpracę w zakresie wspierania przedsiębiorczości. 


Mieczysław Kieca  przewodniczącym Subregionu Zachodniego 

Zgromadzenie Ogólne odbyło się 19 marca w Czerwionce - Leszczynach. W drodze głosowania nowym Przewodniczącym Związku Gmin i Powiatów na dwuipółletnią kadencję został wybrany Mieczysław Kieca – Prezydent Miasta Wodzisław Śląski. 

"Jestem wdzięczny za okazane mi zaufanie i docenienie mojej dotychczasowej pracy. To dla mnie ważna i odpowiedzialna rola (...)" - napisał na swoim profilu społecznościowym Prezydent Mieczysław Kieca.

Związek Gmin i Powiatów Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zrzesza wszystkie gminy i powiaty z obszaru subregionu - łącznie 28 jednostek samorządu terytorialnego. Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego składa się z 8-11 członków, wybranych przez Zgromadzenie Ogólne na okres 4 lat. W skład Zarządu wchodzi co najmniej 1 przedstawiciel powiatów ziemskich. Zgromadzenie Ogólne wybiera spośród członków Zarządu pierwszego i drugiego przewodniczącego Związku, z uwzględnieniem, iż pierwszy pełni funkcję przewodniczącego w ciągu dwóch lat od wyboru, a drugi zajmuje wówczas stanowisko zastępcy Przewodniczącego. Po upływie tego okresu następuje zmiana pełnionych funkcji. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów na okres 4 lat. 

W posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego udział wzięło udział 27 delegatów – starostów, prezydentów, burmistrzów, wójtów, reprezentujących jednostki samorządu terytorialnego z południowo-zachodniej części woj. śląskiego. 


Izabela Kalinowska przewodniczącą Euroregionu Silesia 

Zastępca Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski Izabela Kalinowska jest członkiem polskiej części prezydium Euroregionu Silesia. Funkcję objęła w drodze głosowania podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 12 grudnia 2018 roku. 27 marca Izabela Kalinowska objęła stanowisko przewodniczącej prezydium Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry - polskiej części Euroregionu Silesia. 

Euroregion Silesia to umowa o współpracy między polskim Stowarzyszeniem Gmin Dorzecza Górnej Odry a Regionalnym Stowarzyszeniem ds. Czesko-Polskiej Współpracy Śląsk Opawski, dziś Euroregionem Silesia-CZ, z którym Wodzisław Śląski realizuje wspólne projekty. 

Euroregion Silesia dba o wspólne interesy w dziedzinie transgranicznej infrastruktury transportowej, zajmuje się także wspólnymi problemami w dziedzinie środowiska naturalnego, wspiera rozwój transgranicznego ruchu turystycznego, współpracę między szkołami i młodzieżą po obu stronach granicy polsko-czeskiej. Euroregion Silesia zajmuje się również rozwojem kultury, edukacji i sportu po obu stronach obszaru przygranicznego, dba o dziedzictwo społeczno-kulturalne, wspiera współpracę gospodarczą i handlową oraz wspólne planowanie rozwoju regionu przygranicznego. Ponadto zapewnia reprezentację tego obszaru i spełnia szereg innych zadań, które przyczyniają się do realizacji celów Unii Europejskiej w dziedzinie europejskiej współpracy terytorialnej.


Porozumienie gospodarcze Subregionu Zachodniego i Kraju Morawsko - Śląskiego

Kraj Morawsko - Śląski to region administracyjny w Czechach przy granicy ze Słowacją i Polską, u ujścia Opawy i Ostrawicy do Odry. Stolicą kraju jest Ostrawa. Kilka tygodni temu Izby Gospodarcze Ostrawy, Opawy, Karwiny i Hawirzowa wystąpiły do środowisk gospodarczych Subregionu Zachodniego z inicjatywą podpisania porozumienia gospodarczego, w ramach którego obydwa regiony mają wypracowywać wspólne transgraniczne działania w obszarach: ochrony środowiska i niskiej emisji, depopulacji i wsparcia rynku pracy oraz integracji biznesu. 

Koordynaterem przedsięwzięcia jest Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim oraz Okresni Hospodarska Komora w Karwinie. 11 kwietnia odbędzie się w robocze spotkanie z udziałem przedsatawicieli izb gospodarczych oraz samorządów o nazwie: Określenie treści Programu współpracy transgranicznej w definiowanyc obszarach", które ma na celu wybór podstawowych obszarów i celów współpracy. 

Obecnie wspracie dla inicjatywy wyraziły: 
Po stronie czeskiej: Izby Gospodacze Karviná, Opava, Bruntál, Karvina, Miasta Ostrava, Karviná, Opava, Havířov, Bruntál, Krnov, Gmina Horní Suchá. Po stronie polskiej:
Izba Gospodarcza Wodzisław Śląski, Raciborska Izba Gospodarcza, Żorska Izba Gospodarcza, Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców Wodzisław ŚLąski, Miasto Wodzisław Śląski, Miasto Racibórz, Miasto Rybnik, Miasto Żory, Gmina Godów, Gmina Gorzyce, Starostwo Powiatowe Wodzisław Ślaski, Starostwo Powiatowe Racibórz. 

Ireneusz Burek

Opublikowano: 2019-04-07

Artykuł opracowany we współpracy z:

  • PLUSY dla BIZNESU

    Portal Gospodarczy, Branżowy Katalog Firm, Platforma Informacyjna Subregionu Zachodniego

Powrót do listy »

Więcej artykułów