• +48 502 21 31 22

Transform today, change tomorrow. XVI Europejski Kongres Gospodarczy

Tematyka EEC obejmuje najważniejsze dziedziny gospodarki, kierunki rozwoju społecznego, kluczowe dla przyszłości zjawiska i trendy.

Transform today, change tomorrow. XVI Europejski Kongres Gospodarczy

W dniach 7-9 maja w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się XVI Europejski Kongres Gospodarczy. Podczas ponad 180 sesji szeroko dyskutowane będą europejska i światowa gospodarka, przemiany społeczne i trendy cywilizacyjne oraz wyzwania współczesności. Hasło przewodnie tegorocznej edycji to "Transform today, change tomorrow. Transformacja dla przyszłości".

Tematyka Europejskiego Kongresu Gospodarczego obejmuje najważniejsze dziedziny gospodarki, kierunki rozwoju społecznego, kluczowe dla przyszłości zjawiska i trendy. Główne nurty majowej debaty to:
1. Europa, geopolityka i gospodarka: 20. rocznica akcesji Polski do Unii Europejskiej. Od bilansu ku przyszłości. Scenariusze wielu poziomów europejskiej integracji a przygotowania do kolejnego rozszerzenia. UE na globalnym rynku – dylematy rozwojowe i konkurencyjność gospodarki. Multikryzys, nowe zagrożenia i odporność. Ukraina w drodze do Europy: konsekwentne wsparcie i plany odbudowy.
2. Energia, transformacja, bezpieczeństwo: Nowa definicja bezpieczeństwa i niezależności energetycznej. Czego oczekuje biznes i inwestorzy, by mocniej zaangażować się w transformację sektora energii? Energetyka zielona i rozproszona – perspektywy. OZE – jakie zmiany czeka branża? Technologie wspierające zielony kierunek. Jak zapewnić stabilność i elastyczność: węgiel, gaz, źródła odnawialne, atom.
3. Klimat i zrównoważona gospodarka: Polityka klimatyczna i gospodarka – biznes w przebudowie. Zielone inwestycje – jak inicjować i zasilać; rola sektora finansowego. ESG w strategiach firm, we współpracy gospodarczej, w łańcuchach dostaw. Greenwashing – jak nie dać się nabrać? Zielony biznes: motywacje, transparentność działań, efekty. Rola dużych podmiotów i firm sektora finansowego w dekarbonizacji gospodarki. Nauka i technologie dla transformacji.
4. Cyfrowa gospodarka, nowe technologie: Najważniejsze trendy technologiczne przyszłości. W jakie technologie inwestować? Sztuczna inteligencja – ikona cyfrowej rewolucji. Jak zachęcać do inwestowania w cyfryzację? Zapotrzebowanie na technologie a zielona transformacja i efektywność energetyczna. Infrastruktura dla cyfrowego przyspieszenia. Nauka, edukacja i kadry dla „gospodarki jutra”. Cyberbezpieczeństwo.
5. Inwestycje i finanse: Inwestycje prywatne: warunki, motywy decyzji, finansowanie. KPO i inne unijne źródła środków rozwojowych. Europejskie priorytety a polski potencjał i potrzeby inwestycyjne: infrastruktura, zrównoważona gospodarka, odporność, wiedza, cyfryzacja, innowacyjność. Zielone finanse.
6. Prawo a gospodarka: System wymiaru sprawiedliwości w Polsce a działalność gospodarcza. Stabilizacja otoczenia prawnego gospodarki – czego trzeba, by to osiągnąć? Proces legislacyjny biorący pod uwagę skutki aktów prawa dla gospodarki. Przewlekłość procedur sądowych. Stabilny i funkcjonalny porządek prawny dla wzrostu gospodarki oraz rozwoju przedsiębiorczości. Jak uzdrowić relacje państwo-biznes?
7. Migracje, różnorodność, rynek pracy: Trendy migracyjne jako wyzwanie dla Europy. Polityka migracyjna na szczeblu unijnym i krajowym. Migranci na rynku pracy: kwalifikacje, adaptacja, prawo i procedury. Różnorodność i inkluzywność jako trend społeczny zmieniający zarządzanie zespołami.

Otwarcie XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach uświetnią swoją obecnością: Ursula von der Leyen – kandydatka EPL na stanowisko Przewodniczącej Komisji Europejskiej oraz Donald Tusk – prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Sesja inauguracyjna będzie okazją do podsumowania bilansu 20 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Zaproszeni goście będą rozmawiać o priorytetach polskiej prezydencji i nowej architekturze europejskiego bezpieczeństwa. Paneliści odpowiedzą na kluczowe pytanie: jakiej Europy chcemy i jak to osiągnąć? O globalnej konkurencyjności polskiej gospodarki mówić będą przedstawiciele biznesu: Rafał Brzoska – założyciel InPostu, Andrew Bester – Member Management Board Banking, Head of Wholesale Banking ING oraz Anna Pruska – prezes zarządu Comarchu.

Swój udział w wydarzeniu potwierdzili również m.in. Kadri Simson – komisarz UE ds. energii, Rashed Abdulkarim Al Blooshi – podsekretarz w Departamencie Rozwoju Gospodarczego Abu Zabi Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Ewelina Dobrowolska – minister sprawiedliwości Litwy, Tobias Gotthardt – sekretarz stanu Bawarskiego Ministerstwa Gospodarki, Rozwoju Regionalnego i Energii czy Amit Joshi – profesor IMD, ekspert w zakresie AI, analityki i strategii marketingowej. W kongresowych sesjach udział wezmą także przedstawiciele zarządów największych firm i instytucji w Polsce.

fot. EEC
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka