• +48 502 21 31 22

Co powinieneś wiedzieć o białej liście podatników VAT

Branża: Usługi rachunkowe, księgowe, kadr, płac, BHP;   

Biała lista umożliwia ci sprawdzenie, czy twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT, poznanie podstawy prawnej decyzji, jeśli twojemu kontrahentowi odmówiono rejestracji, wykreślono go z rejestru lub przywrócono zarejestrowanie jako podatnika VAT, a także umożliwia potwierdzenie numeru rachunku bankowego, na jaki powinieneś zapłacić swojemu kontrahentowi.

Artykuł opracowany przez:

BIURO RACHUNKOWE Swoboda Sp. z o. o.

kompleksowa obsługa w zakresie rachunkowości

Firma działa w branżach:
Usługi rachunkowe, księgowe, kadr, płac, BHP

1 września 2019 r. zaczął działać wykaz informacji o podatnikach VAT, który ma pomóc firmom skutecznie i szybko weryfikować kontrahentów. Ma to szczególne znaczenie przy rozliczaniu podatku, gdzie prawo podatkowe uzależnia jego odliczenie od określonego kontekstu. 

Biała lista podatników ma stanowić ogólnodostępny, bezpłatny oraz stale aktualizowany wykaz prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i można ją znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Informacje zamieszczone w wykazie możesz wyszukiwać według NIP, REGON, numeru rachunku bankowego lub nazwy firmy.  

Biała lista umożliwia ci:
- sprawdzenie, czy twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT,
- jeśli twojemu kontrahentowi odmówiono rejestracji, wykreślono go z rejestru lub przywrócono zarejestrowanie jako podatnika VAT, poznanie podstawy prawnej tych decyzji,
- potwierdzenie numeru rachunku bankowego, na jaki powinieneś zapłacić swojemu kontrahentowi.

Od 1 stycznia 2020 r., jeśli zapłacisz swojemu partnerowi biznesowemu kwotę powyżej 15 tys. zł na inny rachunek, niż podany w wykazie:
- nie będziesz miał możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu tej kwoty lub części tej kwoty, która została zapłacona na rachunek inny niż podany w wykazie,
- będziesz ponosił ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji.

Będziesz mógł uwolnić się od tych sankcji, jeśli najpóźniej w ciągu 3 dni od zrobienia przelewu na niewłaściwy numer rachunku bankowego poinformujesz o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy.
Wprowadzenie białej listy podatników ułatwia weryfikację kontrahenta w zakresie jego aktualnego statusu w podatku VAT. Z pewnością będzie to wykaz przydatny dla przedsiębiorców, którzy mają wątpliwości co do rzetelności czy wiarygodności danego kontrahenta.

Podobe artykuły

Wyszukiwarka