• +48 502 21 31 22

Więcej urlopu dla rodziców wcześniaków i hospitalizowanych noworodków

Nowelizacja Kodeksu pracy ma na celu umożliwienie rodzicom dalszego leczenia swoich dzieci bez konieczności rezygnacji z pracy.

Więcej urlopu dla rodziców wcześniaków i hospitalizowanych noworodków

Rodzice przedwcześnie urodzonych dzieci oraz noworodków wymagających hospitalizacji mogą wkrótce liczyć na dodatkowe 8 lub 15 tygodni urlopu. Nowelizacja Kodeksu pracy ma na celu umożliwienie rodzicom dalszego leczenia swoich dzieci bez konieczności rezygnacji z pracy.

Wprowadzenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego dla rodziców wcześniaków i hospitalizowanych noworodków to propozycja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. – Urlop macierzyński ma na celu ochronę zdrowia matki, regenerację sił po odbytym porodzie, a także ochronę zdrowia fizycznego i psychicznego dziecka poprzez umożliwienie bezpośredniego kontaktu matki z dzieckiem oraz sprawowanie nad nim osobistej opieki w pierwszym okresie jego życia. Biorąc powyższe pod uwagę, przyjęte w Polsce rozwiązania powinny w sposób szczególny regulować uprawnienia rodziców hospitalizowanych wcześniaków i noworodków w kontekście długości trwania urlopu macierzyńskiego – wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu.

Z projektu wynika, że dodatkowy urlop macierzyński wyniesie od 8 do 15 tygodni – w zależności od długości hospitalizacji noworodka, tygodnia ciąży, w którym dziecko się urodziło, lub jego masy urodzeniowej. Uprawnionymi do dodatkowego urlopu macierzyńskiego będą pracownicy: rodzice dzieci urodzonych przed ukończeniem 28. tygodnia ciąży lub z masą urodzeniową nie większą niż 1000 g, rodzice dzieci urodzonych po ukończeniu 28. tygodnia ciąży, a przed ukończeniem 36. tygodnia ciąży i z masą urodzeniową większą niż 1000 g oraz rodzice dzieci urodzonych po ukończeniu 36. tygodnia ciąży, ale spełniający określone warunki. Dodatkowy urlop macierzyński będzie dobrowolny i udzielany na wniosek rodzica. Będzie on w pełni płatny, w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku, i będzie przysługiwał także rodzicom adopcyjnym oraz rodzinom zastępczym.

Obecnie projekt nowelizacji został skierowany do konsultacji przez Radę Dialogu Społecznego, związki zawodowe oraz organizacje przedsiębiorców.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka