• +48 502 21 31 22

Młodzi Polacy za czterodniowym tygodniem pracy

Większość pytanych wolałaby pracować po 10 godzin dziennie przez cztery dni w tygodniu z zachowaniem 100% dotychczasowego wynagrodzenia.

Młodzi Polacy za czterodniowym tygodniem pracy

63% Polaków chciałoby pracować cztery dni w tygodniu, jednak za wprowadzeniem czterodniowego tygodnia pracy w Polsce jest połowa pytanych – wynika z badania Panelu Badawczego Ariadna.

Najczęściej pomysł skrócenia czasu pracy do czterech dni popierają młode osoby. Wśród respondentów między 18. a 34. rokiem życia na "tak" jest 61%, natomiast jeśli chodzi o ankietowanych powyżej 55 lat – 37%. Rozwiązanie podoba się też 60% pytanych pracujących na etacie. Stopień poparcia nie zależy z kolei od wykształcenia ani płci.

Również chęć pracy cztery dni w tygodniu wyrażają głównie młodzi Polacy. O jeden dzień krócej niż aktualnie chciałoby pracować 74% osób w wieku 18-34 lata. Znaczenie ma tutaj wykształcenie badanych – osoby z wyższym zdecydowanie częściej chciałyby pracować przez cztery dni w tygodniu niż osoby z podstawowym i zawodowym wykształceniem.

– O skróceniu tygodnia pracy mówi się ostatnio dużo w Polsce i w innych krajach. Rozważane są bardzo różne opcje, zarówno jeśli chodzi o liczbę godzin, które osoba miałaby przepracować w ciągu tych czterech dni, ale też wysokość wynagrodzenia. Bierze się także pod uwagę pozostawienie pięciodniowego tygodnia pracy, ale z redukcją liczby godzin pracy w ciągu dnia do np. sześciu – komentuje prof. Dominika Maison z Uniwersytetu Warszawskiego.

Badanie pokazało też, że jeśli czterodniowy tydzień pracy zostałby wprowadzony, to 76% respondentów wolałoby pracować po 10 godzin dziennie przez cztery dni w tygodniu z zachowaniem 100% dotychczasowego wynagrodzenia, z kolei 24% preferowałoby pracę osiem godzin dziennie w zamian za 80% pensji. – Jak pokazało przeprowadzone badanie, priorytetem dla większość Polaków jest zachowanie dotychczasowej pensji, nawet kosztem cięższej pracy każdego dnia. Widać jednak pewne różnice między pokoleniami – podkreśla prof. Dominika Maison. Millenialsi i starsze pokolenia wolą zachować dotychczasową płacę kosztem wydłużenia czasu pracy nawet do 10 godzin, natomiast pokolenie Z woli pracować mniej, nawet jeśli się to wiąże z niższymi zarobkami.

W jaki sposób Polacy chcieliby wykorzystać dodatkowy dzień wolny w tygodniu? 35% osób spędziłoby ten czas z dziećmi i rodziną, 31% wybrałoby wyjazdy i zwiedzanie, a 15% zadeklarowało, że podczas dni wolnych prawdopodobnie dorabiałoby. Aktualnie 7% Polaków przeznacza czas wolny na dodatkową pracę zarobkową.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka