• +48 502 21 31 22

Moratorium dotyczące wycinki drzew przedłużone do końca września

Wokół dziewięciu aglomeracji miejskich, w tym wokół Katowic, powstaną tzw. lasy społeczne.

Moratorium dotyczące wycinki drzew przedłużone do końca września

Ministerstwo Klimatu i Środowiska do 30 września wydłużyło polecenie moratorium na wycinkę lasów z 8 stycznia 2024 r., które wstrzymało lub ograniczyło pozyskiwanie drewna. Decyzja dotyczyła 10 wskazanych lokalizacji, cennych przyrodniczo – w puszczach Augustowskiej, Romnickiej, Boreckiej, Świętokrzyskiej, Knyszyńskiej, okolic Iwonicza Zdroju, lasów wokół Wrocławia i Trójmiasta, Bieszczad oraz reliktowej Puszczy Karpackiej. W sumie stanowią one ok. 1,5% całych terenów leśnych Lasów Państwowych. Wyjaśniono, że są miejsca najcenniejsze przyrodniczo oraz lasy o istotnym aspekcie społecznym. Miał to byś środek nadzwyczajny, natomiast resort pracuje nad rozwiązaniem systemowym, w którym znajdzie się więcej obszarów objętych wstrzymaniem lub ograniczeniem wycinek. W ramach tego rozwiązania decyzje będą konsultowane z przedstawicielami Lasów Państwowych, samorządów oraz z lokalnymi społecznościami.

Przedłużono też – do 16 września – konsultacje społeczne dotyczące propozycji aktualizacji takich terenów. Do 31 października wydłużony został termin na opracowanie szczegółowych propozycji obszarów lasów o wiodącej funkcji społecznej wokół miast. Chodzi o Katowice, Kraków, Wrocław, Łódź, Warszawę, Poznań, Bydgoszcz/Toruń, Trójmiasto i Szczecin. – Lokalne zespoły ds. lasów społecznych mają wypracować w tym samym terminie propozycje prowadzenia zmodyfikowanej gospodarki leśnej na tych obszarach. Propozycje mają uwzględniać wytyczne ustalone w ramach Ogólnopolskiej Narady o Lasach. Wytyczne zostaną przekazane do 31 sierpnia – przekazał resort.

Zmiany terminów zostały przyjęte na prośbę strony przyrodniczej i społecznej oraz Lasów Państwowych. Ma to pozwolić na lepsze przygotowanie dokumentów i procesu konsultacji oraz zapewnić szerszy udział interesariuszy.

84,6% pytanych Polaków jest za objęciem ochroną 20% najcenniejszych przyrodniczo i społecznie polskich lasów, a 82,2% oczekuje reformy zarządzania publicznymi lasami na rzecz zwiększenia ochrony przyrody. Czytaj więcej: Polacy chcą, by lasy były lepiej chronione

fot. arch. red.
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka