• +48 502 21 31 22

Ekologiczna przyszłość Śląska. 10 mln zł na rozwój zielonych kompetencji

Rekrutacja będzie otwarta dla wszystkich osób dorosłych, które z własnej inicjatywy planują skorzystać z usług rozwojowych.

Ekologiczna przyszłość Śląska. 10 mln zł na rozwój zielonych kompetencji

Fundusz Górnośląski podpisał umowę na realizację projektu "Rozwój zielonych kompetencji poprzez usługi rozwojowe". Projekt o wartości ponad 10 mln zł ma na celu podniesienie "zielonych" kwalifikacji i kompetencji ponad tysiąca osób zamieszkujących lub pracujących w pięciu podregionach górniczych subregionu centralnego województwa śląskiego: bytomskim, gliwickim, katowickim, sosnowieckim i tyskim. Inicjatywa ta odpowiada na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku pracy,wynikające z restrukturyzacji i transformacji ekologicznej regionu.

Zgłaszać się do udziału mogą wszystkie dorosłe osoby, które z własnej inicjatywy planują skorzystać z usług rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych. W ramach projektu będzie można uczestniczyć w różnorodnych szkoleniach i kursach zawodowych, a także w studiach podyplomowych, aby zdobyć niezbędne umiejętności w sektorze zielonej gospodarki. Maksymalna kwota dofinansowania na szkolenia wynosi 5 tys. zł na osobę, natomiast na studia podyplomowe – 10 tys. zł. Uczestnicy będą zobowiązani do wniesienia 5% wkładu własnego. Pierwszy nabór planowany odbędzie się na przełomie czerwca i lipca.

– Zgodnie z realizowaną przez nas strategią rozwoju Fundusz Górnośląski koncentruje się m.in. na wsparciu projektów związanych z transformacją energetyczną i kreowaniem źródeł zielonej energii w regionie. Dlatego realizacja projektu o wartości ponad 10 mln zł ukierunkowanego na wzrost zielonych kompetencji poprzez usługi rozwojowe idealnie wpisuje się w naszą strategię. Zapowiedzieliśmy, że będziemy aktywnie uczestniczyć w Planie Sprawiedliwej Transformacji w obszarach społecznym, edukacyjnym, gospodarczym oraz transformacji przestrzeni Województwa Śląskiego i tak się właśnie dzieje – podkreśla Bartłomiej Babuśka, prezes zarządu Funduszu Górnośląskiego.

Szczegółowe informacje można uzyskać na infolinii projektu: 504 565 437. Wkrótce Fundusz Górnośląski uruchomi również dedykowaną stronę internetową, gdzie będą dostępne bieżące informacje dotyczące zasad naboru oraz wymaganych dokumentów. Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Działanie 10.17 Kształcenie osób dorosłych. Wartość projektu to 10 526 255,30 zł, w tym dotacja z UE wynosi 8 947 317,00 zł.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka