• +48 502 21 31 22

Ile można dorobić na emeryturze i rencie? Zmiana limitów

Po przekroczeniu 70% lub 130% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w danym okresie wypłata świadczenia może zostać obniżona lub zawieszona.

Ile można dorobić na emeryturze i rencie? Zmiana limitów

Od czerwca będą obowiązywały nowe limity dorabiania dla wcześniejszych emerytów i rencistów. Zarobki do 5703,20 zł miesięcznie nie będą wpływały na zmniejszenie wypłacanych świadczeń, natomiast przekroczenie miesięcznych zarobków w wysokości 10 591,60 zł spowoduje zawieszenie emerytury lub renty.

Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim, przypomina, że limity zarobkowe zmieniają się co kwartał – w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu – i zależą od przeciętnego wynagrodzenia w kraju za poprzedni kwartał. – Grupą osób, która powinna je śledzić, są wcześniejsi emeryci i renciści. Po przekroczeniu 70% lub 130% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w danym okresie wypłata świadczenia może zostać obniżona lub zawieszona – informuje.

Od 1 czerwca do 31 sierpnia niższy limit zarobków, po którym nie nastąpi zmniejszenie świadczeń, wynosi 5703,20 zł brutto miesięcznie, co stanowi wzrost o około 425 zł w porównaniu z poprzednim okresem. Wyższy próg zarobków wzrósł o blisko 790 zł, osiągając 10 591,60 zł brutto miesięcznie. Przekroczenie tej kwoty może skutkować zawieszeniem wypłaty wcześniejszej emerytury lub renty. Jeśli dodatkowe zarobki wcześniejszego emeryta lub rencisty mieszczą się pomiędzy nowymi limitami, wypłacane świadczenie może zostać zmniejszone o kwotę przekroczenia dolnego progu, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Od marca 2024 r. do lutego 2025 r. kwoty maksymalnego zmniejszenia wynoszą: 890,63 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 668,01 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy i 757,08 zł dla rent rodzinnych, gdy uprawniona jest jedna osoba.

Limity dorabiania nie dotyczą emerytów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny – kobiet po 60. roku życia i mężczyzn po 65. roku życia. Wyjątkiem są emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego – od marca 2024 r. to 1780,96 zł brutto. Jeżeli ich zarobki przekroczą kwotę podwyższenia do minimalnej emerytury, świadczenie będzie wypłacane w niższej kwocie, bez dopłaty do minimum.

Zarobki nie wpływają na świadczenia osób pobierających renty dla inwalidów wojennych i wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową, ani renty rodzinne przysługujące po osobach uprawnionych do tych świadczeń. Osoby pobierające rentę rodzinną korzystniejszą od emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego również mogą dorabiać bez ograniczeń.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka