• +48 502 21 31 22

Pracownicy najczęściej skarżą się do PIP na wypłaty

Zwiększyła się liczba skarg kierowanych do PIP przez obcokrajowców, co ma związek z aktualną sytuacją międzynarodową.

Pracownicy najczęściej skarżą się do PIP na wypłaty

Nieprawidłowości związane z wypłatą wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych są najczęstszym tematem skarg do Państwowej Inspekcji Pracy. Drugi rok z rzędu utrzymuje się duża liczba skarg zgłaszanych do inspekcji pracy przez cudzoziemców.

Zastępca Głównego Inspektora Pracy Państwowej Jarosław Leśniewski przedstawił informację na temat badania skarg i wniosków zgłaszanych do PIP w latach 2021-2023. – Był to pod pewnymi względami szczególny okres, nie tylko w historii Polski, ale i całego świata. Ze względu na stan epidemii na terenie kraju mieliśmy do czynienia z nową sytuacją. Ta sytuacja dotknęła zarówno pracodawców, jak i pracowników różnych branż – podkreślił.

Nie zmienił się jednak przedmiot skarg składanych do PIP – najczęstszym zarzutem były nieprawidłowości związane z wypłatą wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych. Na kolejnych miejscach znalazły się: stosunek pracy, czas pracy i BHP. Coraz częściej pojawiała się kwestia legalności zatrudnienia. W latach 2022-2023 w sposób zauważalny zwiększyła się liczba skarg kierowanych do PIP przez cudzoziemców. Jak wskazuje Jarosław Leśniewski, ma to związek z aktualną sytuacją międzynarodową, w szczególności trwającą wojną na Ukrainie.

– Kontrole prowadzone w następstwie skarg stanowią aż ponad jedną trzecią wszystkich kontroli, które prowadzi PIP. Jest to ponad 20 tys. kontroli związanych z sygnałem, który do nas wpływa. W latach 2021-2023 w wyniku kontroli inspektorzy wyegzekwowali łącznie prawie 70 mln zł tytułem wypłat wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń dla skarżących – przekazał zastępca Głównego Inspektora Pracy Państwowej.

W 2021 r. przeprowadzono 22,7 tys. kontroli skargowych (40,8% ogółu kontroli). W 2022 r. było to 24,4 tys. kontroli (40,9%), a w 2023 r. – 21,3 tys. (34,5%). Zmieniała się liczba skarg pracowniczych, które wpływały do PIP. W 2021 r. było to 45 200 skarg, w których poruszono ogółem 82 645 problemów. W 2022 r. wpłynęły 50 502 skargi pracownicze z 87 892 problemami, natomiast w 2023 r. wpłynęło 43 365 skarg, w których liczba problemów wyniosła 75 693. Najwięcej było kierowanych do okręgowych inspektoratów pracy w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Gdańsku, natomiast najmniej do inspektoratów w Opolu i Białymstoku.

Co roku ponad połowę osób składających skargi stanowili pracownicy i byli pracownicy. Na kolejnych miejscach znalazły się anonimowe skargi, osoby prywatne, cudzoziemcy, osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej, instytucje, pracownicy bez umowy oraz związki zawodowe. Drugi rok z rzędu utrzymuje się duża liczba skarg zgłaszanych do inspekcji pracy przez cudzoziemców. W 2021 r. zanotowano 2298 takich skarg, w 2022 r. – 3303, natomiast w 2023 r. – 3107 skarg. Pochodziły one przede wszystkich od obywateli Ukrainy, Białorusi, Turcji, Filipin oraz Gruzji.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka