• +48 502 21 31 22

Wcześniejsi emeryci będą mogli dorobić więcej

Od początku marca do końca maja obowiązują nowe limity, które są wyższe od poprzednich.

Wcześniejsi emeryci będą mogli dorobić więcej

Pracujący na wcześniejszej emeryturze i rencie będą mogli dorabiać więcej. Górny bezpieczny próg, po przekroczeniu którego ZUS może zawiesić wypłacanie emerytury, wzrośnie o prawie 450 zł i przez kolejne miesiące wyniesie 9802,50 zł. Limity bezpiecznego dorabiania dotyczą osób, które pobierają wcześniejszą emeryturą lub rentę, ponieważ dochody z pracy mają wpływ na wysokość pobieranego z ZUS-u świadczenia.

Od 1 marca kwota dorabiania, która nie spowoduje zmniejszenia ani zawieszenia świadczenia, to 5278,30 zł brutto. To oznacza podwyżkę wobec poprzedniej, obowiązującej do końca lutego, o prawie 242 zł. – Jeśli pracujący wcześniejszy emeryt lub rencista nie przekroczy w miesiącu takiego dochodu, to ZUS będzie wypłacał świadczenie w ustalonej wysokości. Natomiast przekroczenie kwoty 9802,50 zł brutto przy dorabianiu spowoduje zawieszenie świadczenia – informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

W sytuacji, gdy dorabiający emeryt lub rencista będzie miał dochód przekraczający kwotę 5278,30 zł, ale wyższy niż 9802,50 zł, to jego świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia obowiązującego limitu.

Od początku marca zmienią się również kwoty maksymalnego zmniejszenia, jakich ZUS może dokonać w ramach konkretnych świadczeń. Do końca lutego 2025 r. kwoty maksymalnego zmniejszenia będą wynosić: dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy 890,63 zł, dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy 668,01 zł, a dla renty rodzinnej dla jednej osoby 757,08 zł.

Limity w dorabianiu nie dotyczą emerytów, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat kobieta i 65 lat mężczyzna. Ich zarobki nie podlegają weryfikacji przez ZUS, a przyznane im świadczenia nie podlegają zmniejszaniu i zawieszaniu. – Ograniczenia nie dotyczą również niektórych rencistów. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową oraz osoby pobierające renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń. Jeżeli osoba pobiera rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego, również może zarobkować bez ograniczeń i jej limity nie dotyczą – tłumaczy rzeczniczka.

fot. ZUS
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka