• +48 502 21 31 22

Zanieczyszczenie powietrza wpływa na jakość pracy

Większość Polaków uważa, że praca zdalna może wpływać na redukcję emisji spalin i poprawę jakości powietrza.

Zanieczyszczenie powietrza wpływa na jakość pracy

Większość pytanych Polaków uważa, że jakość powietrza może wpływać na ich ogólne samopoczucie oraz jakość ich pracy, a połowa pracowników zwraca uwagę na komunikaty o jakości powietrza w mediach. Mimo to polskie firmy mają jeszcze bardzo wiele do zrobienia pod kątem realizacji strategii proekologicznych.

Jak wynika z najnowszego badania Pracuj.pl i Polskiego Alarmu Smogowego, zanieczyszczenie powietrza ma wpływ na obniżenie jakości nie tylko życia – zdaniem 88% badanych jakość powietrza może wpływać na ich ogólne samopoczucie lub jakość ich pracy. Z tym stwierdzeniem nie zgadza się 1 na 10 badanych.

Zdecydowana większość pytanych Polaków w mniejszym lub większym stopniu w swoim codziennym życiu podejmuje działania, które mają na celu ochronę środowiska i dbanie o jakość powietrza. 45% robi to wtedy, gdy ma wybór – stawia wówczas na rozwiązania ekologiczne, nie szukając jednak takich rozwiązań samemu. Kolejne 43% deklaruje z kolei, że zawsze dba o to, by codzienne wybory były świadome ekologiczne i korzystne dla środowiska. Tylko 12% wskazało, że nie ma to dla nich znaczenia i nie prowadzi takich działań. Jeśli chodzi o sposób dotarcia do pracy, w odpowiedziach dominował samochód (56%). Jednak 37% respondentów deklaruje, że do pracy dojeżdża komunikacją publiczną, 23% pracowników przyjeżdża rowerem, a 17% porusza się pieszo. 15% badanych pracuje zdalnie.

Ponadto 48% polskich pracowników na co dzień zwraca uwagę na komunikaty o jakości powietrza w mediach, a 40% stara się jak najbardziej ograniczyć wyjścia z domu, gdy jakość powietrza jest zła lub bardzo zła. 21% badanych wskazuje, że mają w telefonie aplikację, w której regularnie sprawdzają jakość powietrza, a niemal 1 na 10 pracowników wskazuje, że gdy jakość powietrza jest zła lub bardzo zła, starają się pracować zdalnie.

Tymczasem polskie firmy mają jeszcze bardzo wiele do zrobienia pod kątem realizacji strategii proekologicznych. 24% pytanych pracowników deklaruje, że nie wiedzą oni, czy ich firma podejmuje jakiekolwiek inicjatywy w tym obszarze, a 23% wskazuje, że pracodawca nie podejmuje żadnych działań. Firmy, które są aktywne w tej kwestii, najczęściej skupiają się na redukcji odpadów, odpowiednim ich segregowaniu i recyklingu (39%). Tylko 5% respondentów wskazało, że w ich miejscu pracy zainstalowane są czujniki monitorujące jakość powietrza, a wyniki są dostępne dla pracowników.

Postawa pracodawców ma wpływ na środek komunikacji, z którego korzystają zatrudnieni. 43% badanych deklaruje, że gdyby firma oferowała finansowanie lub dofinansowanie do karty miejskiej lub biletu długookresowego, byliby oni bardziej skłonni do korzystania z komunikacji miejskiej. Jednocześnie 36% respondentów nie uda się zachęcić w ten sposób do zmiany nawyków. Pozytywnym trendem w polskich firmach okazuje się wsparcie rowerzystów – 60% badanych wskazało, że ich pracodawca zapewnia udogodnienia zachęcające do wyboru roweru jako środka transportu do miejsca pracy, takie jak np. parking rowerowy, szatnia czy prysznice. Gdyby firma zapewniała takie udogodnienia, skłoniłoby to do wybrania tego środka transportu 46% badanych pracowników. Pozostałe 54% nie zdecydowałoby się mimo wszystko na przyjazd rowerem. Dodatkowo 73% uważa, że wspieranie pracy zdalnej w celu zminimalizowania konieczności dojazdu do biura i redukcji emisji spalin związanych z mobilnością pracowników ma istotny wpływ na jakość powietrza.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka