• +48 502 21 31 22

Polacy wyrzucają lasy do kosza. Zużycie papieru wzrosło siedmiokrotnie w ciągu 25 lat

Konsumpcja papieru w Polsce jest tak wysoka, że trzeba go sprowadzać go z zagranicy.

Polacy wyrzucają lasy do kosza. Zużycie papieru wzrosło siedmiokrotnie w ciągu 25 lat

Średnio 121 kg papieru rocznie w postaci papierowych opakowań wyrzuca do kosza każdy Polak. W 1998 r. było to 19 kg rocznie na osobę. Produkcja papieru wykorzystywanego do wytwarzania opakowań wzrosła w Polsce w latach 1998-2021 ponad czterokrotnie, a do produkcji pulpy drzewnej wykorzystywanej do wytwarzania papieru w 2021 r. zużyto szacunkowo 6,7 mln m³ drewna, czyli równowartość 15% pozyskania drewna w polskich lasach.

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot wystosowała list do Pauliny Henning-Kloski, ministry klimatu i środowiska, o poparcie dla rozwiązań redukujących zużycie opakowań jednorazowych oraz propagujących wykorzystywanie opakowań wielokrotnego użytku. Chodzi o rewidowane właśnie zapisy Dyrektywy PPWR (ang. Packaging and Packaging Waste Regulation) mającej na celu ograniczenie produkcji odpadów opakowaniowych i promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym. – Polacy angażują się w działania, które chronią polskie lasy i jednocześnie zużywają ogromne ilości jednorazowych, papierowych opakowań, a większość towarów wymaga opakowania na kilku etapach ich życia – wskazuje Augustyn Mikos z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot. – Rewizja dyrektywy ma wzmocnić podstawowe wymogi dotyczące opakowań, ich ponownego użycia i recyklingu. Istnieje jednak wielkie zagrożenie, że rewizja nie będzie miała tak mocnego zakresu, jaki pierwotnie był proponowany. Dlatego tak bardzo potrzebujemy zdecydowanego stanowiska polskiego rządu, o które wystąpiliśmy. Nie możemy dopuścić do tego, aby jeden rodzaj jednorazowych opakowań zastępować innym rodzajem jednorazowych opakowań. Powinniśmy włożyć wysiłek w zwalczanie nadmiernego pakowania i zmniejszanie ilości odpadów opakowaniowych. Zmiana jednorazówki z plastiku na jednorazówkę papierową spowoduje jeszcze większy wzrost presji na lasy – zauważa Augustyn Mikos.

Organizacja apeluje do MKiŚ o poparcie wprowadzenia ograniczeń w użyciu jednorazowych opakowań i zastaw, m.in. w lokalach gastronomicznych i supermarketach, oraz rozwiązań promujących użycie opakowań wielokrotnego użytku w dystrybucji produktów wielkogabarytowych takich jak urządzenia gospodarstwa domowego, a także o sprzeciw wobec możliwości zwolnienia z celów dotyczących opakowań wielokrotnego użytku. – Apelujemy o to, żeby na poziomie legislacji unijnej wdrożyć środki, które będą zapobiegać wytwarzaniu odpadów opakowaniowych i zminimalizują wpływ opakowań na środowisko. Trzeba to będzie zrobić wbrew opakowaniowemu lobby i wielkim koncernom korzystającym na co dzień z jednorazowych kubków, talerzyków, widelców, np. w sieciach fast-foodowych. Dziś nikt z nas nie ma świadomości skali własnej konsumpcji. W ciągu raptem jednego pokolenia, czyli 25 lat, nauczyliśmy się rocznie zużywać siedem razy więcej papierowych opakowań. Trzeba odwrócić ten trend, jeśli chcemy zachować polskie lasy – dodaje Augustyn Mikos.

Organizacja zwraca uwagę, że mniejsze zużycie drewna to większa ochrona polskich lasów, a zgodnie z zapisami umowy koalicyjnej 20% leśnych obszarów ma zostać wyłączona z wycinki. – Także z tego powodu warto oszczędniej gospodarować drewnem. Tymczasem konsumpcja papieru w Polsce jest tak wysoka, że musimy sprowadzać go z zagranicy. Masowe zastępowanie plastiku jednokrotnego użytku papierem jednokrotnego użytku doprowadzi do jeszcze większego zapotrzebowania na drewno przyczyniając się do degradacji lasów w Polsce i za granicą – ostrzega Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka