• +48 502 21 31 22

Podpisanie umowy partnerskiej w wodzisławskim Ekonomiku

W Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim odbyło się uroczyste podpisanie umowy partnerskiej, której celem jest współpraca edukacji z biznesem.

Podpisanie umowy partnerskiej w wodzisławskim Ekonomiku

Dnia 20 lutego 2024 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim odbyło się uroczyste podpisanie umowy partnerskiej, której celem jest nawiązanie współpracy pomiędzy Śląskim Porozumieniem Gospodarczym ŚLĄSK.ONLINE a Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, Zespołem Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim, SPOŁEM Powszechną Spółdzielnią Spożywców oraz Izbą Gospodarczą w Wodzisławiu Śląskim.

Umowa partnerska została podpisana przez Ireneusza Burka, prezesa zarządu ŚLĄSK.ONLINE, oraz reprezentantów pozostałych podmiotów: Iwonę Miler, dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli; Marię Lach, dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim; Tomasza Szczotoka, prezesa zarządu SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców; oraz Krzysztofa Dybca, prezesa zarządu Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śląskim.

Podpisując umowę, partnerzy zadeklarowali współpracę i zamiar realizacji inicjatyw mających na celu zwiększenie zasobów rynku pracy m.in. poprzez wdrażanie edukacji kompetencyjnej, dualnego kształcenia, kształcenia branżowego, wspieranie procesów HR, rozwój doradztwa zawodowego oraz organizację form kształcenia i szkoleń mających na celu nabywanie kwalifikacji i kompetencji wymaganych przez lokalny rynek pracy.

W ramach współpracy planowane są także działania integrujące środowiska edukacyjne i gospodarcze, organizacja akcji informacyjnych, szkoleń oraz wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i inkubowanie przedsiębiorstw. Partnerstwo ma na celu stworzenie warunków dla aktywizacji form kształcenia dualnego oraz pomocy uczniom w zdobywaniu doświadczenia praktycznego poprzez staże, praktyki i inne formy współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami.

Zakres współpracy obejmuje także zaangażowanie w projekty takie jak Metoda eksperymentu w edukacji, Targi Edukacyjne oraz współtworzenie projektu EkonoMedia, który ma polegać na prowadzeniu Agencji Reklamy z udziałem młodzieży na lokalnym rynku.

Po podpisaniu umowy zaprezentowano młodzieży ideę gotowości do wspólnego działania na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy i przedsiębiorczości oraz do podejmowania działań mających na celu poprawę współpracy między sektorem edukacji a biznesem.

Galeria zdjęć

311_DSC_0830.JPG
498_DSC_0829.JPG
932_DSC_0841.JPG
484_DSC_0840.JPG
201_DSC_0844.JPG
931_DSC_0849.JPG
249_DSC_0862.JPG
935_DSC_0871.JPG
17_DSC_0877.JPG
452_DSC_0874.JPG
851_DSC_0880.JPG
169_DSC_0882.JPG
272_DSC_0885.JPG
844_DSC_0887.JPG
726_DSC_0889.JPG
945_DSC_0895.JPG
899_DSC_0899.JPG
292_DSC_0903.JPG
591_DSC_0910.JPG
62_DSC_0913.JPG
516_DSC_0918.JPG
894_DSC_0923.JPG
954_DSC_0925.JPG
438_DSC_0927.JPG
530_DSC_0931.JPG
334_DSC_0934.JPG

Podobne artykuły

Wyszukiwarka