• +48 502 21 31 22

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce wzrosło

W całym minionym roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło 7155,48 zł, co oznacza wzrost w porównaniu z 2022 r. o 12,75%.

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce wzrosło

Wynagrodzenia w gospodarce narodowej wzrosły w IV kwartale 2023 r. o 13,2% rok do roku, a przeciętna płaca wyniosła 7540,36 zł brutto. Wskaźnik ten obejmuje wszystkich zatrudnionych w Polsce.

GUS podaje dwa rodzaje danych o wynagrodzeniach – oddzielnie dla przedsiębiorstw z minimum 10 pracownikami i oddzielnie dla całej gospodarki narodowej, w tym mikrofirm i sfery budżetowej. To pierwsze ujawniane jest co miesiąc, a drugie — raz na kwartał.

W całym minionym roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło 7155,48 zł, co oznacza wzrost w porównaniu z 2022 r. o 12,75%. Uwzględniając inflację, przeciętna płaca 2023 r. wzrosła realnie o 1,1% w ciągu roku przy inflacji średniorocznej 11,4%.

Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w całym roku to jedna ze składowych wzoru, według którego obliczany jest wskaźnik waloryzacji rent i emerytur. Jak przekazało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w 2024 r. wskaźnik waloryzacji wyniesie 112,12%. Do wszystkich świadczeń emerytalno-rentowych zostanie zastosowana waloryzacja procentowa w oparciu o rzeczywisty wskaźnik waloryzacji, zgodnie ze schematem zaproponowanym w ustawie. Od 1 marca najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wzrośnie o 192,52 zł i wyniesie 1780,96 zł. Ponadto dla świadczeń na poziomie np. 2300 zł będzie to 278,76 zł podwyżki waloryzacyjnej, dla świadczeń w wysokości 2500 zł – 303 zł, a dla 3000 zł – 363,60 zł. Całkowity koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń z systemu powszechnego, rolniczego i mundurowego szacowany jest na ok. 43 mld zł.

Czytaj także: Argumentem za podwyżką jest już nie tylko inflacja

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka