• +48 502 21 31 22

Bezrobocie w Polsce na tym samym poziomie od lipca

Na koniec minionego miesiąca w urzędach pracy zarejestrowanych było 774,8 tys. bezrobotnych – to o 25,4 tys. mniej niż w analogicznym okresie 2022 r.

Bezrobocie w Polsce na tym samym poziomie od lipca

Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec listopada wyniosła w Polsce 5% – wynika ze wstępnych szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Wskaźnik ten utrzymuje się na tym samym poziomie od lipca tego roku oraz jest niższy o 0,1 p.p. niż rok wcześniej.

Na koniec minionego miesiąca w urzędach pracy zarejestrowanych było 774,8 tys. bezrobotnych – to o 25,4 tys. mniej niż w analogicznym okresie 2022 r. Z kolei w porównaniu do stanu z końca lutego 2020 r., czyli tuż przed wybuchem pandemii COVID-19, liczba bezrobotnych w końcu listopada 2023 r. spadła o 145,1 tys. osób, a stopa bezrobocia rejestrowanego o 0,5 p.p.

Ponadto według danych szacunkowych z końcem listopada odnotowano spadek bezrobocia w powiecie raciborskim. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu wynosi 1323, w tym 786 kobiet. W porównaniu do danych z października liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się o 36. W omawianym okresie zgłoszono i pozyskano 153 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej. Poziom bezrobocia w powiecie raciborskim na koniec października wyniósł 3,3%.

Z kolei z danych Eurostatu wynika, że wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w październiku 2,8% – tyle samo, co miesiąc wcześniej. To drugi najniższy wskaźnik bezrobocia w Unii Europejskiej po Malcie, gdzie wyniósł on 2,5%. W całej UE stopa bezrobocia odnotowano na poziomie 6%. Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. Stopa bezrobocia według GUS mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo wyniosła w październiku 5%.

Czytaj także: Popyt na pracę pozostaje w stanie zamrożenia

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka