• +48 502 21 31 22

Emerytury stażowe – dla kogo i w jakiej wysokości?

Decyzja o skorzystaniu z emerytury stażowej będzie należała do osoby zainteresowanej, uwzględniającej możliwość dalszego kontynuowania aktywności zawodowej.

Emerytury stażowe – dla kogo i w jakiej wysokości?

Prawo do emerytury stażowej przysługiwałoby kobietom, które mają udokumentowany okres składkowy wynoszący co najmniej 38 lat i mężczyznom z okresem składkowym wynoszącym przynajmniej 43 lata. Przysługiwałaby ona niezależnie od wieku osoby ubiegającej się o świadczenie – wynika z projektu nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

– Emerytury stażowe dedykowane będą osobom, którym stan zdrowia nie pozwala na kontynuowanie aktywności zawodowej do osiągnięcia wieku emerytalnego. Projektowane rozwiązanie pozwala pracownikom z wieloletnim stażem na podjęcie samodzielnie decyzji uwzględniającej ich sytuację osobistą, zdrowotną, rodzinną, dochodową, majątkową i społeczną, czy kontynuować zatrudnienie, czy zdecydować się na przejście na emeryturę stażową – wskazano w projekcie. Zaproponowane rozwiązanie stanowić będzie prawo, a nie obowiązek. Decyzja o skorzystaniu z emerytury stażowej będzie należała do osoby zainteresowanej, uwzględniającej zarówno swój stan zdrowotny, sytuację finansową, jak i możliwość dalszego kontynuowania aktywności zawodowej.

Zgodnie z projektem ustawy nabycie prawa do emerytury stażowej ma być też uzależnione od jej wysokości, tj. świadczenie będzie przysługiwało pod warunkiem, że jego wysokość nie będzie niższa od kwoty najniższego świadczenia emerytalnego, o którym mowa w art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wysokość emerytury stażowej będzie zasadniczo ustalana na tych samych zasadach, co emerytury w systemie powszechnym. Podstawę obliczenia emerytury stażowej ma stanowić kwota składek na ubezpieczenie emerytalne z uwzględnieniem waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury, zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz kwot środków zewidencjonowanych na subkoncie.

Projekt zakłada, że emerytury stażowe będą przysługiwały również osobom ubezpieczonym w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Czytaj także: Aktywność gospodarcza Polaków 50+ przewyższa poziom unijny

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka