• +48 502 21 31 22

Zmiany w przepisach o BHP przy komputerze

Rozporządzenie jest odpowiedzią na potrzeby pracowników, którzy codziennie korzystają z komputerów i innych urządzeń elektronicznych.

Zmiany w przepisach o BHP przy komputerze

17 listopada weszło w życie rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Nowością jest przyznanie prawa do skorzystania z refundacji szkieł kontaktowych – oprócz okularów – korygujących wzrok, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania.

– Rozporządzenie jest odpowiedzią na potrzeby pracowników, którzy codziennie korzystają z komputerów i innych urządzeń elektronicznych. Uporządkowana została definicja stanowiska pracy, która wymagała modyfikacji i uaktualnienia. Umożliwiliśmy również pracownikom korzystającym ze szkieł kontaktowych ich refundację – przekazała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Pracodawcy mają sześć miesięcy na dostosowanie stanowisk pracy do wprowadzonych zmian.

Jak podkreśla resort, zaproponowane rozwiązania zapewniają pracownikom bezpieczne i higienicznie warunki pracy oraz ergonomię na ich stanowisku. Pojawiły się m.in. wymagania dotyczące stosowania systemów przenośnych przeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy – to konieczność wyposażenia stanowiska pracy w monitor stacjonarny lub podstawę oraz dodatkową klawiaturę i mysz. – Jest to ważny krok w kierunku poprawy warunków pracy wielu pracowników, którzy codziennie korzystają z komputerów i innych urządzeń elektronicznych. Zmiany mają na celu organizację stanowisk pracy tak, aby były zgodne z wymaganiami ergonomii oraz wpływały na jak najmniejsze obciążenia pracowników, szczególnie na układ mięśniowo-szkieletowy oraz wzrok – co jest istotne, zwłaszcza biorąc pod uwagę coraz powszechniejszą pracę przy laptopach – wyjaśniła Marlena Maląg.

Minister podkreśliła, że bezpieczeństwo i higiena pracy to priorytet. – Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia pracownikom zdrowych i bezpiecznych warunków pracy, które przyczyniają się do dobrostanu i efektywności. Dążymy do tego, aby przepisy był aktualne i dostosowane do zmieniających się realiów i potrzeb. Wprowadzone zmiany mają na celu poprawę jakości życia i pracy tej grupy pracowników, którzy są ważnym zasobem naszego kraju – podsumowała szefowa MRiPS.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka