• +48 502 21 31 22

Zmieniają się kwoty dla dorabiających emerytów

Wysokością przychodów nie muszą przejmować się emeryci, którzy ukończyli już powszechny wiek emerytalny.

Zmieniają się kwoty dla dorabiających emerytów

Od grudnia zmienią się limity dorabiania dla pracujących rencistów i emerytów, którzy nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego. Wynika to ze zmiany przeciętnego wynagrodzenia krajowego, które raz na trzy miesiące ogłasza prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Wysokość emerytury lub renty obniżana jest w sytuacji, w której przychody świadczeniobiorcy przekraczają 70% przeciętnego wynagrodzenia. W grudniu, styczniu i lutym próg ten będzie wynosił 5036,46 zł, czyli o ponad 130 zł więcej niż w trwającym kwartale. W przypadku przekroczenia tego progu zarobków suma świadczenia zmniejszana jest na podstawie zasady "złotówka za złotówkę".

Kwota maksymalnego zmniejszenia jest różna dla poszczególnych świadczeń, a od marca 2023 r. do końca lutego 2024 r. wynosi: dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy 794,35 zł, dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy 595,80 zł, a dla renty rodzinnej dla jednej osoby 675,24 zł.

Wysokością przychodów nie muszą przejmować się emeryci, którzy ukończyli już powszechny wiek emerytalny – 60 lat u kobiet i 65 lat u mężczyzn. Mogą dorabiać bez żadnych ograniczeń i bez obawy, że ZUS zawiesi lub zmniejszy emeryturę czy rentę. Wyjątek od tej zasady stanowią ci emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego, które od marca 2023 r. wynosi 1588,44 zł brutto. Jeśli ich przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, to świadczenie za dany okres będzie wypłacane w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum. Ograniczenia nie dotyczą również niektórych rencistów. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową oraz osoby pobierające renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń. Jeżeli osoba pobiera rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego, również może zarobkować bez ograniczeń. Od 1 stycznia 2022 r. takie sama zasady i limity dorabiania obowiązują również osoby pobierające renty socjalne.

Czytaj także: Potencjał seniorów na rynku pracy jest wykorzystywany bardzo słabo

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka