• +48 502 21 31 22

PIT-0 dla Seniora zachęca do wydłużania aktywności zawodowej

W 2022 r. z ulgi dla pracujących seniorów skorzystało 132 tys. osób, a kwota przychodu objętego zwolnieniem wyniosła 7 mld zł.

PIT-0 dla Seniora zachęca do wydłużania aktywności zawodowej

Od 1 stycznia 2022 r. seniorzy, którzy nie pobierają świadczeń emerytalno-rentowych i wciąż pracują lub prowadzą inną działalność zarobkową, mogą korzystać ze zwolnienia przychodów z tej aktywności z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwolnienie dotyczy osób w wieku emerytalnym, czyli co najmniej 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni, i można z niego korzystać na bieżąco, w trakcie roku lub uwzględnić dopiero w rozliczeniu po zakończeniu roku podatkowego. Ulga zwalnia z podatku przychody seniora do wysokości 85 528 zł rocznie i nie pomniejsza kwoty wolnej od podatku, o ile taka przysługuje.

Według danych z rozliczenia podatku dochodowego za 2022 r. z ulgi dla pracujących seniorów skorzystało 132 tys. osób, a kwota przychodu objętego zwolnieniem wyniosła 7 mld zł.

– Korzyść z PIT-0 dla Seniora polega na otrzymywaniu wyższego wynagrodzenia do ręki. Dotyczy okresu, w którym wydłużamy naszą aktywność zarobkową i nie pobieramy emerytury ani renty – tłumaczy prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS. Jak dodaje, chodzi zarówno o niepobieranie emerytury ani renty rodzinnej z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak i z systemu rolniczego (KRUS) oraz zaopatrzeniowego dla żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych. – Bardzo ważnym warunkiem jest także, że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym – zaznacza.

Prof. Gertruda Uścińska zwraca uwagę na konsekwencje PIT-0 dla Seniora wykraczające poza system podatkowy. – Celem tej ulgi jest zachęta do wydłużania aktywności zawodowej. Dodatkowe składki na koncie emerytalnym i późniejsze przejście na emeryturę poskutkują wyższym świadczeniem pobieranym do końca życia – podkreśla. Najważniejszą zachętą do odraczania emerytury jest bowiem formuła obliczania wysokości świadczenia po reformie z 1999 r. – Polski system emerytalny ma wbudowane silne zachęty do odraczania emerytury. Jeden rok później to w ostatnich latach nawet 10-20% wyższa kwota przyznanej emerytury dzięki większej liczbie składek, waloryzacji oraz przyjmowanemu do obliczeń średniemu dalszego trwaniu życia – wyjaśnia szefowa ZUS-u.

W Polsce pracuje 1,2 mln seniorów. 826 tys. z nich łączy pracę z pobieraniem emerytury. Między 2015 r. a 2022 r. liczba pracujących emerytów – pobierających swoje świadczenie z ZUS – wzrosła o prawie 44%. Wskaźnik zatrudnienia wśród osób w wieku powyżej 60 i 65 lat wyniósł 9,3% w I kwartale 2023 r., co stanowi wzrost o 2,1 p.p. w porównaniu do I kwartału 2016 r.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka