• +48 502 21 31 22

Najmłodsze pokolenie na rynku pracy. Co jest dla niego najważniejsze?

Większość 15-20-latków chciałaby pracować, nawet jeśli ich sytuacja życiowa nie wymagałaby tego. Jako powody wskazywali własny rozwój i chęć życia na wyższym poziomie.

Najmłodsze pokolenie na rynku pracy. Co jest dla niego najważniejsze?

Wysokość pensji, elastyczne godziny pracy i możliwości rozwoju – to dla osób poniżej 20. roku życia główne wyznaczniki atrakcyjnej oferty pracy. Większość młodych ludzi chciałaby pracować nawet wtedy, gdyby nie wymagała tego ich sytuacja życiowa.

44% osób do 20. roku życia uważa, że ukończenie studiów wyższych pomaga w znalezieniu lepszej pracy. Zmienia się to jednak w grupie respondentów, którzy uzyskali dyplom – 32% respondentów w wieku 26-30 lat uważa, że wykształcenie wyższe faktycznie ma realny wpływ na znalezienie satysfakcjonującej pracy – wynika z raportu "Młodzi vs Mobile. Wpatrzeni w ekran, czyli o młodych Polakach i technologii mobilnej" firmy Future Mind. – Dawniej ukończenie studiów było postrzegane jako wyznacznik sukcesu, aktualna rzeczywistość rynku pracy udowadnia, że ta zależność nie jest już tak oczywista – wskazano.

Dla 55% pytanych w wieku 15-20 lat, którzy szukają pracy, kluczowa pozostaje wysokość wynagrodzenia oferowanego przez potencjalnego pracodawcę. Inne istotne elementy atrakcyjnej oferty to: elastyczne godziny pracy (43%) i szerokie możliwości rozwoju (36%). Wskazywano również na korzystne dodatki do pracy (28%) i wybór trybu pracy – np. zdalna czy hybrydowa (27%).

Oceniając możliwości znalezienia atrakcyjnej pracy w perspektywie miesiąca, 51% ankietowanych określiło szanse zatrudnienia na dobrych warunkach jako małe, a 17% – jako duże.

Okazuje się też, że większość 15-20-latków chciałaby pracować, nawet jeśli ich sytuacja życiowa nie wymagałaby tego. Jako powody wskazywali własny rozwój (35%) i chęć życia na wyższym poziomie (23%). Z kolei 6% stwierdziło, że życie na dostatecznym poziomie wystarczy, by zrezygnować z pracy.

Izabela Franke z Future Mind zwróciła uwagę, że co drugi Polak, jak wynika z danych GUS, wykonuje dziś pracę niezwiązaną z ukończonym kierunkiem studiów, a jedynie 7% wykorzystuje w większym lub mniejszym stopniu w realizacji zadań służbowych wiedzę i umiejętności zdobyte na uniwersytecie. – Takie dane bardzo jasno pokazują, że sukces zawodowy coraz rzadziej jest uwarunkowany posiadaniem określonego dyplomu – stwierdziła. W ocenie ekspertki młodsze pokolenia, którym brakuje doświadczenia w życiu zawodowym, mogą postrzegać rynek pracy przez pryzmat wartości swoich rodziców, a nie faktycznych wymagań stawianych przed pracownikami. Jak zaznaczyła, młodzi szczególnie cenią miejsca pracy, które oferują nie tylko stabilność finansową, ale także szansę na rozwój, interakcje z nowoczesnymi technologiami i możliwość kształtowania przyszłości.

Czytaj także: Połowa najmłodszych pracowników czuje wypalenie zawodowe

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka