• +48 502 21 31 22

Wysoki poziom ubankowienia emerytów w woj. śląskim

W lipcu 87,6% nowo przyznanych emerytur rybnicki ZUS przelewał na konta bankowe – to najwyższy wskaźnik w kraju.

Wysoki poziom ubankowienia emerytów w woj. śląskim

Zdecydowana większość emerytów i rencistów ma konto w banku. Na około 9 mln świadczeniobiorców aż 7 mln z nich otrzymuje pieniądze przelewem. Obecnie wskaźnik ubankowienia emerytów w ZUS wynosi 80,6%.

– Emeryci obsługiwani przez rybnicki oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są liderami ubankowienia. W lipcu tego roku aż 87,6% nowo przyznanych emerytur tamtejszy ZUS przelewał na konta bankowe. W porównaniu do innych oddziałów to najwyższy wskaźnik w kraju – podkreśla Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS woj. śląskiego.

Na drugim miejscu jest oddział ZUS w Bielsku-Białej, gdzie 80,7% osób, którym emerytury wypłaca tamtejsza placówka, deklaruje chęć otrzymywania pieniędzy w formie bezgotówkowej, przelewem na rachunek bankowy. Podium zamykają emeryci otrzymujący świadczenie z zabrzańskiej placówki, gdzie pieniądze trafiają na konta bankowe w 80,4%. Nieco skromniej w tym zestawieniu wypadają seniorzy otrzymujący emerytury przelewem w Sosnowcu – 79%, Chorzowie – 78,8% oraz w Częstochowie, gdzie stopień ubankowienia sięga 73,2%. Średni poziom ubankowienia emerytów obsługiwanych przez oddziały ZUS w woj. śląskim wynosi 80%

W skali kraju najsłabsze zaawansowanie pod tym względem występuje wśród emerytów obsługiwanych przez oddziały ZUS w Radomiu – 66,9% oraz Szczecinie i Biłgoraju – po 69,8%.

Wśród klientów ZUS poziom preferencji co do formy otrzymywania pieniędzy różni się od rodzaju świadczeń. W kraju procentowo najwięcej wypłat na rachunki bankowe – aż 98,5% – ZUS wypłaca z tytułu nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Na kolejnym miejscu są emerytury pomostowe – 95,3%. Na drugim biegunie są rodzicielskie świadczenia uzupełniające (w przypadku prawa wyłącznie do tego świadczenia) i świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielne egzystencji. Tu poziom ubankowienia wynosi odpowiednio 44% i 40,4%.

Każdy, kto składa wniosek o emeryturę, ma prawo wybrać formę otrzymywania świadczenia. Może wskazać rachunek bankowy lub doręczenie pieniędzy za pośrednictwem operatora pocztowego. W każdej chwili może zmienić decyzję o sposobie otrzymywania świadczenia. Jednocześnie nie ma też problemu ze zmianą rachunku bankowego. Można to zrobić. podając nowy numer konta we wniosku ZUS EZP – wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka