• +48 502 21 31 22

Minimalne normy odpoczynku nie dla pracujących na umowach cywilnoprawnych

Konstytucja nie różnicuje osób wykonujących pracę – chroni prawa wszystkich pracowników niezależnie od formy ich zatrudnienia, gwarantuje im również prawo do wypoczynku.

Minimalne normy odpoczynku nie dla pracujących na umowach cywilnoprawnych

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek wstawił się za osobami pracującymi w oparciu o umowy cywilnoprawne. Jak zaznacza, w ich przypadku przepisy nie przewidują żadnych minimalnych norm odpoczynku, w efekcie zdarza się więc, że pracują nieprzerwanie przez nawet 20 godzin. Minimalne normy odpoczynku dla pracowników określa Kodeks pracy, który jednak nie ma zastosowania do umów cywilnoprawnych.

Starania o zmianę przepisów to wynik skargi, jaka wpłynęła do RPO w ubiegłym roku ze Związku Zawodowego Filmowców. W październiku 2022 r. RPO skierował do Minister Rodziny i Polityki Społecznej wystąpienie dotyczące potrzeby podjęcia stosownych działań legislacyjnych. Wskazał m.in., że naruszeniem istoty konstytucyjnego prawa do odpoczynku w przypadku tych pracowników jest brak ochrony prawnej jednostki, która nie ma realnej możliwości kształtowania treści zobowiązania do pracy, a zatrudnienie cywilnoprawne jest jedynym źródłem utrzymania. Jego zadaniem ustawodawcy jest określenie maksymalnych norm czasu pracy dotyczących wszystkich pracowników, tak jak ma to miejsce w przypadku na przykład kierowców czy lekarzy. Z odpowiedzi udzielonej przez resort finansów wynika, że rozwiązania problemu osób wykonujących zawody związane z produkcją audiowizualną należy poszukiwać poprzez unormowanie tej kwestii w odrębnej ustawie.

Teraz Marcin Wiącek przypomina, że przepisy nie przewidują dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych – o dzieło lub umowy zlecenie – żadnych minimalnych norm odpoczynku. – W takiej sytuacji znajdują się m.in. osoby obsługujące plany zdjęciowe w branży filmowej. Ich praca trwa nawet 18 czy 20 godzin na dobę, a odpoczynek pomiędzy dniami pracy jest znacznie krótszy niż 8 godzin. Minimalne normy odpoczynku dla pracowników określa Kodeks pracy, który jednak nie ma zastosowania do umów cywilnoprawnych. A takie to właśnie umowy są często zawierane zamiast umów o pracę, które gwarantują szerszą ochronę – podkreśla RPO.

Tymczasem Konstytucja nie różnicuje osób wykonujących pracę – chroni prawa wszystkich pracowników niezależnie od formy ich zatrudnienia, gwarantuje im również prawo do wypoczynku, które ma na celu ochronę życia i zdrowia pracowników, a także ściśle wiąże się z prawem do ochrony życia prywatnego i rodzinnego. – Naruszeniem tego prawa w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej jest brak ochrony prawnej tych osób, dla których zatrudnienie cywilnoprawne jest jedynym źródłem utrzymania – wskazuje Marcin Wiącek. – Postulaty osób na zatrudnieniu cywilnoprawnym zasługują na wsparcie. Ich realizacja wymaga zmian systemowych, dlatego zaapelowałem do właściwych ministerstw o odpowiednie działania legislacyjne. Tak aby osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych miały ustawowo zapewnione prawo do minimalnego czasu odpoczynku – informuje.

Czytaj także: Koniec umów śmieciowych? Nowe przepisy UE

fot. pexels.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka