• +48 502 21 31 22

Pandemia zmieniła podejście do pracy i benefitów

– Benefity pracownicze budują lojalność zatrudnionych, którzy mają poczucie, że pracodawca troszczy się o ich komfort – tłumaczy Sławomir Szymczak.

Pandemia zmieniła podejście do pracy i benefitów

Najpopularniejszymi świadczeniami pozapłacowymi oferowanymi w przedsiębiorstwach są grupowe ubezpieczenia i możliwość załatwiania prywatnych spraw w godzinach pracy. Z kolei do najrzadziej stosowanych należą dopłaty do domowego internetu i świadczenia dla zwierząt domowych – wynika z raportu „Wpływ pandemii COVID-19 na kształtowanie się nowych modeli pracy” przygotowanego przez Konfederację Lewiatana.

Benefit pracowniczy to tzw. świadczenia pozapłacowe. Oprócz pensji pracownik otrzymuje od pracodawcy dodatkowe bonusy, które przysługują w ramach zawartej z pracodawcą umowy. Najczęściej są one finansowane przez firmę, ale zdarzają się też takie benefity, które pracownik współfinansuje. – Benefity pracownicze budują lojalność zatrudnionych, którzy mają poczucie, że pracodawca troszczy się o ich komfort. Rewanżują się więc tym samym i doceniając swoje miejsce pracy, są bardziej zmotywowani do wypełniania obowiązków czy zaangażowania we wspólne cele – tłumaczy Sławomir Szymczak, ekspert Lewiatana.

Pandemia koronawirusa zmieniła podejście do pracy i benefitów pracowniczych. Trend dbałości o zdrowie – dni wolne dla zdrowia psychicznego, kurs radzenia sobie ze stresem, dodatek do zakupu sprzętu fitness do domu, biurka stojące, zajęcia z jogi – obok zmiany w postrzeganiu elastyczności i zdalnego pełnienia obowiązków zawodowych jest najbardziej widocznym kierunkiem rozwoju i przemian świadczeń pozapłacowych.

Do świadczeń, które najwięcej firm zaczęło oferować po rozpoczęciu pandemii, należą wyposażenie domowego biura na koszt pracodawcy, wsparcie psychologiczne i dopłaty do domowego internetu. Najrzadziej decydowano się na oferowanie samochodów służbowych z możliwością korzystania do celów prywatnych i świadczeń obejmujących zwierzęta domowe.

– Badania, eksperckie głosy oraz literatura przedmiotu każą postrzegać wykazywanie troski, dbałości o komfort, wzajemny szacunek i dobrą atmosferę jako obowiązkowe elementy współczesnego rynku pracy; jako czynnik, który ma wartościotwórczy charakter. Każda organizacja mająca na względzie swój employer branding oraz chcąca, aby jej pracownicy byli efektywni, zaangażowani oraz lojalni, musi promować walory koncentrujące się na dobrostanie swojej załogi. Zasadność wykształcenia, odmiennych od przedpandemicznych praktyk w elastyczności systemów pracy, nowoczesnego zarządzania, zaktualizowania kultury organizacji i benefitów jakie oferuje wpisuje się w wiodące rynkowe trendy oraz pociąga za sobą korzyści, zarówno dla zatrudnionych, jak i pracodawców – wskazuje Lewiatan.

Do pobrania: Poradnik „Wpływ pandemii COVID -19 na kształtowanie się nowych modeli pracy”

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka