• +48 502 21 31 22

3/4 firm planuje podwyżki w ciągu najbliższego roku

Nieco ponad połowa firm deklarowała, że w okresie podwyższonej inflacji stara się waloryzować wynagrodzenia w podobnym stopniu wszystkim zatrudnionym.

3/4 firm planuje podwyżki w ciągu najbliższego roku

Udział firm prognozujących podniesienie płac w perspektywie kolejnych 12 miesięcy wzrósł, osiągając jedną z najwyższych notowanych dotąd wartości. Pracodawców prognozujących podwyżki ubyło wśród średnich przedsiębiorstw, a w przekroju branżowym – w przetwórstwie przemysłowym, handlu i górnictwie. Ponadto w większości firm płaca minimalna ma niewielki wpływ na wzrost przeciętnego wynagrodzenia.

– Udział firm prognozujących podniesienie płac w perspektywie kolejnych 12 miesięcy wyraźnie wzrósł (do 75% z 72%, s.a.), osiągając jedną z najwyższych notowanych dotąd wartości. Po raz kolejny zmniejszyła się natomiast średnia wysokość planowanych w perspektywie kwartału podwyżek wynagrodzeń (do 6,7% z 7,8%, s.a.). Obniżyła się również mediana deklarowanych podwyżek (do 5% z 7%). Także w perspektywie rocznej skala prognozowanych podwyżek była mniejsza niż przed kwartałem: jej średnia wartość obniżyła się do 8,4% z 8,8%, a mediana rozkładu do 8% z 8,9% – napisano w najnowszej wersji raportu NBP "Szybki Monitoring".

Z badania NBP wynika też, że udział firm prognozujących podwyżki wynagrodzeń w horyzoncie kolejnych 3 miesięcy nie zmienił się istotnie wobec poprzedniego kwartału (43,6% wobec 44,0%, s.a.) i był wyraźnie wyższy od wieloletniej średniej (27,1 %).

Jednocześnie plany dotyczące zmian wynagrodzeń były zróżnicowane między przedsiębiorstwami. Firm prognozujących podwyżki ubyło wśród średnich firm, a w przekroju branżowym – w przetwórstwie przemysłowym, handlu i górnictwie. Natomiast udział przedsiębiorstw przewidujących podwyżki wzrósł w największym stopniu w budownictwie.

NBP wskazuje również, że podwyżki płacy minimalnej mają wpływ na kształtowanie się wynagrodzeń jedynie w części firm. – Około 16% podmiotów deklarowało wprowadzenie antycypacyjnych podwyżek, czyli dostosowanie wynagrodzeń w firmie jeszcze przed wejściem w życie zmian płacy minimalnej. W kolejnych 25% przedsiębiorstw wynagrodzenia wrosły po wprowadzeniu zmian płacy minimalnej – napisano. – Co więcej, 22% ankietowanych firm wskazywało, że wzrost płacy minimalnej uruchamiał podwyżki wynagrodzeń większości/wszystkich pracowników. Jednocześnie blisko 60% badanych firm informowało o niewielkim wpływie płacy minimalnej na wzrost przeciętnego wynagrodzenia, a 40% z nich wskazywała na realizację długoterminowej polityki wzrostu wynagrodzeń satysfakcjonującej większość pracowników – dodano

Nieco ponad połowa firm deklarowała, że w okresie podwyższonej inflacji stara się waloryzować wynagrodzenia w podobnym stopniu (procentowo) wszystkim zatrudnionym. 14% respondentów informowało o najsilniejszym dostosowywaniu poziomu zarobków pracownikom o najniższych płacach, natomiast 27% w polityce wynagrodzeń w niewielkim stopniu uwzględniało kształtowanie się inflacji.

fot. pixabay.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka