• +48 502 21 31 22

Nowy wzór świadectwa pracy. Co się zmieniło?

Pracodawca ma obowiązek wystawienia świadectwa pracy wraz z zakończeniem współpracy z pracownikiem, który był zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

Nowy wzór świadectwa pracy. Co się zmieniło?

Od 23 maja obowiązuje nowy wzór świadectwa pracy. Powodem jest nowelizacja Kodeksu pracy. Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca musi zamieścić na świadectwie pracy informacje dotyczące wykorzystania przez pracownika dni okazjonalnej pracy zdalnej. Dzięki temu kolejny pracodawca będzie mógł ustalić, ile dni okazjonalnej pracy zdalnej wykorzystała zatrudniona osoba w danym roku kalendarzowym.

Rozporządzenie zobowiązuje też pracodawców do umieszczenia na świadectwie pracy informacji dotyczących dni (godzin) zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy oraz dni urlopu opiekuńczego wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy.

Pracodawca ma obowiązek wystawienia świadectwa pracy wraz z zakończeniem współpracy z pracownikiem, który był zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Obowiązek ten dotyczy każdego rodzaju umowy o pracę, czyli umowy na czas nieokreślony, określony i na okres próbny, i ma charakter bezwzględny. Oznacza to, że jako pracodawca nie może uzależniać wystawienia świadectwa pracy od przeprowadzenia jakiejkolwiek czynności przez pracownika, np. dokończenia projektu czy zwrotu sprzętu służbowego. Pracodawca ma obowiązek wystawić i wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu ustania stosunku pracy, czyli w ostatnim dniu, w którym pracownik zachowuje status pracownika.

Do pobrania: Nowy wzór świadectwa pracy

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka