• +48 502 21 31 22

Biblioteka ANS w Raciborzu otwarta dla mieszkańców Subregionu Zachodniego

Biblioteka gromadzi piśmiennictwo odpowiadające wszystkim kierunkom kształcenia realizowanym w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu.

Biblioteka ANS w Raciborzu otwarta dla mieszkańców Subregionu Zachodniego

Biblioteka Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu od 16 marca będzie pełnić również funkcję ogólnodostępnej biblioteki służącej zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych mieszkańców Raciborza i Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Placówka jest nowoczesną biblioteką naukową, która mieści się w murach Akademii Nauk Stosowanych (dawniej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu) i jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00 oraz w soboty zjazdowe od 9:00 do 13:00.

Biblioteka posiada szereg funkcjonalności pozwalających osobom z niepełnosprawnościami w pełni korzystać z jej zbiorów i usług.

Biblioteka gromadzi piśmiennictwo odpowiadające wszystkim kierunkom kształcenia realizowanym w ANS w Raciborzu. Zbiory mają charakter humanistyczny, społeczny, inżynieryjno-techniczny oraz obejmują dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Szczególną uwagę przywiązuje do gromadzenia literatury z architektury i urbanistyki, automatyki, inżynierii mechanicznej, językoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk medycznych (pielęgniarstwo), nauk o bezpieczeństwie, nauk o kulturze fizycznej, nauk o sztuce, nauk o zarządzaniu i jakości (zarządzanie i inżynieria produkcji), nauk o zdrowiu i nauk prawnych.

Biblioteka prowadzi własną stronę internetową: https://biblioteka.akademiarac.edu.pl, na której publikuje bieżące informacje oraz prezentuje dostępne zasoby biblioteczne. Czytelnicy mają możliwość pracy z multiwyszukiwarką INTEGRO, która daje możliwość przeszukiwania własnych zasobów bibliotecznych oraz pełnotekstowych zasobów elektronicznych baz danych. Księgozbiór biblioteczny w zależności od statusu czytelnika jest dostępny prezencyjnie (na miejscu) lub na zewnątrz.

Do dyspozycji wszystkich czytelników jest urządzenie samoobsługowe – książkomat, czynne w dniach i godzinach otwarcia głównego budynku Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu. Za pośrednictwem książkomatu można wypożyczać i zwracać materiały biblioteczne dostępne w wypożyczalni.

fot. ANS
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka