• +48 502 21 31 22

Ukraińcy złożyli w Polsce prawie 18 tys. JDG

Wśród ukraińskich JDG zakładanych od marca 2022 r. do stycznia 2023 r. 24% zajmowało się budownictwem.

Ukraińcy złożyli w Polsce prawie 18 tys. JDG

Jak wynika z danych Bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, od wybuchu wojny systematycznie rośnie liczba zakładanych firm przez obywateli Ukrainy. Od marca 2022 r. założyli oni w Polsce 17 764 tys. jednoosobowych działalności gospodarczych. W samym marcu obywatele Ukrainy otworzyli 296 firm w Polsce.

Największy przyrost miesiąc do miesiąca aktywnych jednoosobowych działalności gospodarczych rozpoczynających swoją działalność miał miejsce w kwietniu ubiegłego roku, kiedy to niemal trzykrotnie zwiększyła się ich liczba w porównaniu do marca. Natomiast w styczniu 2023 r. liczba ukraińskich firm wpisanych do CEIDG była ponad siedmiokrotnie większa niż w marcu zeszłego roku.

Większość tych przedsiębiorstw zlokalizowanych jest w województwie mazowieckim (24%). Inne województwa, w których dość często zakładane były ukraińskie działalności gospodarcze, to dolnośląskie (15%), małopolskie (14%) i pomorskie (11%).

Wśród ukraińskich JDG zakładanych od marca 2022 r. do stycznia 2023 r. 24% zajmowało się budownictwem. Znaczna grupa profilem swojej działalności wpisywała się też w sekcje informacja i komunikacja (17%) oraz pozostałą działalność usługową (14%). Ukraińskie kobiety były właścicielkami 41%. Struktura według płci nowo zakładanych działalności nie odpowiada więc strukturze uchodźców wojennych. Przedsiębiorstwa założone przez kobiety działały przede wszystkim w branżach: pozostała działalność usługowa (31%), informacja i komunikacja (12%), handel oraz usługi administrowania i działalność wspierająca (10%). Z kolei mężczyźni zakładali głównie jednoosobową działalność gospodarczą związaną z budownictwem (37%), informacją i komunikacją (21%) oraz transportem i gospodarką magazynową (11%).

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka