• +48 502 21 31 22

Więcej środków na dopłaty do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

Zwiększenie środków na PFRON o dodatkowe ponad 400 mln zł rocznie zakłada nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Więcej środków na dopłaty do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nowela zakłada, że wysokość dotacji dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na miesięczne dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych ustalona zostanie na 30% środków zaplanowanych na realizację tego zadania na dany rok. Według rządowych danych oznacza to, że obecna wysokość dotacji w kwocie 676,5 mln zł zostanie zwiększona o ponad 400 mln zł i wyniesie 1,08 mld zł. To wzrost o prawie 60%.

Podniesiona zostanie m.in. wysokość dofinansowań dla pracodawców ze środków PFRON. Z 1950 zł do 2400 zł podniesione zostanie dofinansowanie w przypadku osób niepełnosprawnych, które zaliczane są do znacznego stopnia niepełnosprawności. Z 1200 zł do 1350 zł wzrośnie dofinansowanie w przypadku osób niepełnosprawnych, które zaliczane są do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. W przypadku osób niepełnosprawnych, które zaliczane są do lekkiego stopnia niepełnosprawności, dofinansowanie zostanie podniesione z 450 zł do 500 zł.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia 2023 r.

O przywrócenie minimalnej wielkości dotacji budżetowej do PFRON wnioskowała strona pracowników i pracodawców Rady Dialogu Społecznego. W uchwale rozpatrzonej w lipcu 2022 r. przez Radę Ministrów strona społeczna zwracała uwagę, że przez wiele lat dotacja budżetowa do PFRON wynosiła 55% kosztów realizacji zadania, a aktualne brzmienie przepisów pozostawia bardzo duże pole manewru. W praktyce, jak zaznaczono, kwota tej dotacji nie zmienia się istotnie od lat. Wskazano ponadto, że z roku na rok, z powodu braku waloryzacji dofinansowania do pracy niepełnosprawnych, zmniejsza się realna pomoc na zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka