• +48 502 21 31 22

Procesy rekrutacyjne w firmach są zbyt długie

Ponad 60% rekruterów twierdzi, że najbardziej czasochłonnym etapem rekrutacji są spotkania z kandydatami. Na kolejnych miejscach znalazły się: komunikacja z menedżerami, komunikacja z kandydatami i selekcja aplikacji.

Procesy rekrutacyjne w firmach są zbyt długie

68% rekruterów uważa, że prowadzone w ich firmach rekrutacje mogłyby być krótsze. Tylko nieco mniej niż jedna trzecia deklaruje, że czas trwania rekrutacji w ich firmach jest optymalny.

– Z naszego doświadczenia wynika, że powody bywają złożone, jednak w wielu sytuacjach trudnością okazuje się dopasowanie kandydata do stanowiska. I nie chodzi wyłącznie o kompetencje twarde, wiedzę czy doświadczenie kandydata, ale także o dopasowanie do zespołu i kultury organizacji pod względem cech osobowości, umiejętności miękkich, wyznawanych wartości czy preferencji dotyczących wizji pracy i możliwości rozwoju. W przypadku niszowych specjalizacji lub takich, na które jest bardzo duże zapotrzebowanie na rynku, procesy potrafią się znacząco wydłużać czy wręcz są powtórnie uruchamiane – tłumaczy Katarzyna Trzaska z eRecruitera, który przygotował raport „Efektywność rekrutacji 2023”.

Z badania wynika, że to czynnik ludzki odgrywa decydującą rolę w kontekście długości procesu rekrutacyjnego. Ponad 60% przebadanych twierdzi, że najbardziej czasochłonnym etapem rekrutacji są spotkania z kandydatami. Na kolejnych miejscach znalazły się: komunikacja z menedżerami, komunikacja z kandydatami oraz selekcja aplikacji. Znacznie mniej angażujące są takie działania jak publikacja ogłoszenia czy przesyłanie aplikacji do menedżerów, na co zwróciło uwagę blisko 70% badanych. Stworzenie treści ogłoszenia zdaniem 46% badanych jest zadaniem średnio czasochłonnym, a 47% respondentów ocenia je jako mało czasochłonne.

Aby zwiększyć skuteczność oferty i liczbę dopasowanych do niej kandydatów, rekruterzy, poza opublikowaniem treści w tzw. job boardzie, podejmują dodatkowe aktywności. 60% respondentów dba o promocję ogłoszeń w social mediach, taki sam odsetek badanych sięga po programy poleceń pracowniczych, a 56% korzysta z zakładki "Kariera" na firmowej stronie.

Obok różnorodnych kanałów komunikacji i dystrybucji wciąż jedną z kluczowych kwestii pozostaje jakość ogłoszenia, które zawiera najważniejsze z perspektywy kandydata informacje. 44% pytanych uważa, że tworzenie angażujących treści ma wpływ na skuteczność rekrutacji. Prawie 4/5 wykorzystuje formularze aplikacyjne, dzięki czemu selekcja kandydatów przebiega szybciej i skuteczniej. Z kolei 49% współpracuje z kierownikami, którzy pozyskują nowych pracowników do swoich zespołów. 1/5 ankietowanych korzysta z testów kompetencji lub psychometrycznych, co ułatwia zweryfikowanie konkretnych umiejętności, predyspozycji bądź stylu myślenia i działania kandydata. Rośnie popularność takich form wsparcia jak voiceboty i chatboty, a część pracodawców wymienia je jako istotnie wzbogacające proces rekrutacji.

Coraz popularniejsze są działania z zakresu people analytics. Niemal 3/4 respondentów wskazuje, że monitorowanie i raportowanie wyników rekrutacji jest podstawą w planowaniu zmian i usprawnień w procesie rekrutacji, a ponad połowa uważa, że to cenna informacja o trendach i zmianach na rynku.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka