• +48 502 21 31 22

Luka kadrowa w IT będzie się powiększać

Wśród tych najtrudniejszych do znalezienia cech kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w IT znalazły się umiejętność analizy i krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, kreatywność, samodyscyplina, odporność na stres i umiejętność adaptacji.

Luka kadrowa w IT będzie się powiększać

Firmy stoją przed wieloma wyzwaniami, a aktualnie jednym z największych jest niedobór talentów. – Wiąże się to zarówno z niskim poziomem bezrobocia, jak również ze zmianami w zakresie wymaganych kompetencji bezpośrednio związanych z szeroko rozumianą gospodarką światową. Wielu określa zachodzące procesy mianem rewolucji przemysłowej 4.0 lub transformacji cyfrowej. Naturalnym więc wydaje się umożliwienie pracownikom tego, by pozostali aktywnymi uczestnikami tych zmian poprzez budowanie jej otoczenia – mówi Adam Wojtaszek, dyrektor Experis Polska.

Jakie są najczęstsze trudności związane z obsadzeniem stanowisk? 34% menadżerów ds. rekrutacji wskazuje u kandydatów na brak odpowiednich umiejętności technicznych, 32% mówi o braku pożądanego doświadczenia, a 27% o niedoborze pożądanych umiejętności miękkich – wynika z badania firmy pn. „Nowa era talentów technologicznych”.

Według raportu organizacje globalnie przyspieszają inwestycje w technologie i nadają priorytet obszarom związanym z cyberbezpieczeństwem (46%), internetem rzeczy (44%), platformami e-commerce (43%) i chmurami obliczeniowymi (41%).

Wskazane kluczowe obszary rozwoju są najważniejszymi elementami transformacji cyfrowej. – Oznacza to, że niezwykle cenne wśród kandydatów będą umiejętności w obszarze szeroko rozumianego programowania będącego wspólnym mianownikiem wielu działań. Bardzo istotną będzie również umiejętność analizy procesów, zarówno z perspektywy firmy dostarczającej dany produkt czy rozwiązanie, ale także z punktu widzenia odbiorcy. Nie bez powodu w wielu organizacjach biją hasła „customer first”, „customer centric”, bowiem „user exprience” jest kluczem do sukcesu rozwiązania, a analiza możliwych zachowań pozawala na wyłapanie potencjalnych błędów, co wpływa na kwestie bezpieczeństwa w szerokim ujęciu – komentuje Adam Wojtaszek.

Respondenci zostali poproszeni o wskazanie stanowisk, które najtrudniej jest im obsadzić odpowiednimi kandydatami. Największym wyzwaniem jest pozyskanie takich jak osób kierownik projektów IT (22%), a także analityk ds. bezpieczeństwa cybernetycznego (20%), programista oprogramowania i aplikacji (20%) i specjalista ds. sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego (20%).

Wśród tych najtrudniejszych do znalezienia cech kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w IT znalazły się umiejętność analizy i krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, kreatywność, samodyscyplina, odporność na stres i umiejętność adaptacji. – Luka w obszarze niedoboru talentów IT będzie się powiększać. Z jednej strony stoi za tym rosnące zapotrzebowanie na pracowników, z drugiej zaś czas potrzebny na przygotowanie młodego człowieka i wyposażenie go w potrzebne do pracy kompetencje. To proces, który niestety nie nadąża za potrzebami organizacji – podkreśla Adam Wojtaszek.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

 

Podobe artykuły

Wyszukiwarka