• +48 502 21 31 22

Dobra komunikacja najważniejszą umiejętnością dla pracodawców i pracowników

Prawie 3/4 pracowników przyznało, że potrzebuje lepszego powodu przyjścia do biura poza nakazem płynącym z firmy – jak np. spotkania ze współpracownikami i możliwość odbudowania z nimi więzi.

Dobra komunikacja najważniejszą umiejętnością dla pracodawców i pracowników

Podczas gdy 87% pracowników twierdzi, że praca hybrydowa przyczyniła się do zwiększenia ich produktywności, 85% liderów firm nie dostrzega zwiększenia wydajności personelu wraz z przejściem na ten model pracy – wynika ze światowego badaniu Microsoft Work Trend Index, w którym wzięli udział pracownicy z 11 krajów.

Z danych wynika, że obciążenie jest oczywiste – w przeciętnym tygodniu 42% osób wykonuje wiele różnych zadań podczas spotkań online, np. wysyłają wiadomości e-mail. Badanie nie uwzględnia praktyk takich jak czytanie przychodzących wiadomości i chatów, praca w plikach niezwiązanych ze spotkaniami lub aktywność w sieci. W zeszłym roku o 46% wzrosła liczba nakładających się podwójnych spotkań.

Jak pokazuje badanie, ważne jest, aby liderzy lepiej wsłuchiwali się w potrzeby swoich zespołów. Jak wskazuje Work Trend Index, 57% firm rzadko, jeśli w ogóle, zbiera opinie swoich pracowników. To właśnie informacja zwrotna okazuje się kluczem do zatrzymania talentów. Pracownicy, którzy uważają, że ich opinia jest ważna dla pracodawcy, są bardziej zadowoleni (90% vs. 69%) i zaangażowani (89% vs. 73%).

Z badań wynika również, że liderzy powinni pomagać pracownikom w skoncentrowaniu się na kluczowych zadaniach, zamiast zastanawiać się, czy pracują oni odpowiednio dużo. 81% respondentów twierdzi, że ważne jest, aby ich menedżerowie pomagali im ustalać priorytety. Jednocześnie 31% potwierdziła, że zdarzyło się, aby ich menedżerowie udzielili im jasnych wskazówek podczas spotkań indywidualnych.

73% pracowników przyznało, że potrzebuje lepszego powodu przyjścia do biura poza nakazem płynącym z organizacji. Motywacja do pracy stacjonarnej byłaby wyższa za sprawą spotkań ze współpracownikami (84%) i możliwości odbudowania z nimi więzi (85%). Pracownicy zgłaszają również, że częściej chodziliby do biura, gdyby wiedzieli, że będą tam członkowie ich bezpośredniego zespołu (73%) lub gdyby byli tam ich znajomi z pracy (74%). Co ciekawe, szczególnie chętni do korzystania z biura są młodzi ludzie. Dopatrują się oni w tym szansy na stanie się częścią społeczności w miejscu pracy i poczucia się bardziej związanym ze swoimi współpracownikami.

Komunikacja ma kluczowe znaczenie dla utrzymania zaangażowania i zapewnienia odpowiedniej informacji. Według 96% wszystkich liderów biznesowych i 95% pracowników skuteczna komunikacja jest jedną z najważniejszych umiejętności, jakich będą potrzebować w nadchodzącym roku. Działanie to musi być autentyczne, a nie tylko informacyjne. Pracownicy wymieniają szczerość jako najistotniejszą cechę, jaką menedżer może dysponować – wskazało na nią 85% pytanych, a 83% decydentów biznesowych twierdzi, że ważne jest, aby ich kierownictwo było autentyczne.

fot. unsplash.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka