• +48 502 21 31 22

Województwo śląskie z najwyższym wskaźnikiem wypadkowości

Najczęściej do wypadków przy pracy dochodziło w górnictwie i wydobyciu. Na 1000 pracujących w wypadkach ucierpiał prawie co 6 pracownik.

Województwo śląskie z najwyższym wskaźnikiem wypadkowości

W pierwszym półroczu 2022 r. zgłoszono 27,9 tys. osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy – to o 2,6% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zmniejszyła się natomiast liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (wskaźnik wypadkowości) – z 2,01 w 2021 r. do 1,89 w 2022 r. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że nie zmienił się udział osób poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych. W pierwszych sześciu miesiącach 2022 r. wyniósł on 0,3%, czyli tyle samo, ile w analogicznym okresie ubiegłego roku. Z kolei odnotowano spadek liczby poszkodowanych w wypadkach ciężkich – 0,5%, to spadek o 0,1 pkt. proc. Natomiast liczba osób poszkodowanych w wypadkach z innym skutkiem zwiększyła się o 2,8%.

Najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w województwach: śląskim (2,53), warmińsko-mazurskim (2,46) oraz zachodniopomorskim (2,32). Najniższy – w województwach mazowieckim (1,34), małopolskim (1,35) oraz podkarpackim (1,44). Województwo śląskie od lat jest na czele listy regionów, gdzie do wypadków przy pracy dochodzi najczęściej. Ostatnie zdarzenie miało miejsce pod koniec sierpnia. W kopalni Knurów-Szczygłowice przysypany został 40-letni górnik. Mimo trwającej 9 godzin akcji ratunkowej mężczyzny nie udało się uratować. Kilka dni wcześniej 56-letni robotnik budowlany spadł z rusztowania jednej z budów w Gliwicach. Zginął na miejscu.

Najczęściej do wypadków przy pracy dochodziło w górnictwie i wydobyciu. Na 1000 pracujących w wypadkach ucierpiał prawie co 6 pracownik. Drugą branżą, w której dochodzi do dużej liczy wypadków, jest dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja. Na drugim końcu zestawienia znajdują się takie sektory jak informacja i komunikacja, rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo czy działalność finansowa i ubezpieczeniowa, gdzie na 1000 pracowników poszkodowana była mniej niż jedna osoba.

Od lat najczęściej do wypadków przy pracy dochodzi z powodu nieprawidłowego zachowania się pracownika. W pierwszym półroczu 2022 r. było to przyczyną 61,1% zdarzeń. Kolejne są: niewłaściwy stan urządzeń technicznych, brak lub niewłaściwe posługiwanie się urządzeniami przez pracowników czy niewłaściwe, samowolne zachowanie się pracownika. Najrzadziej stwierdzoną przyczyną był niewłaściwy stan psychofizyczny pracownika.

Najczęściej do wypadków dochodziło podczas poruszania się i przenoszenia czegoś oraz operowania maszynami. Zdecydowanie najczęściej rany dotoczyły rąk (43,8%) i nóg (35,8%).

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka