• +48 502 21 31 22

Polska z drugą najniższą stopą bezrobocia w Unii Europejskiej

2,7% wynosi poziom bezrobocia w Polsce według danych Eurostatu. Pierwsze miejsce zajęły Czechy z wynikiem 2,4%.

Polska z drugą najniższą stopą bezrobocia w Unii Europejskiej

Według danych szacunkowych z końcem lipca odnotowano spadek bezrobocia w powiecie raciborskim. Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu wynosi 1785, w tym 1090 kobiet. W porównaniu do danych z czerwca liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych zmniejszyła się o 26 osób. W omawianym okresie zgłoszono i pozyskano 390 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej.

Stopa bezrobocia w powiecie raciborskim na dzień 30 czerwca wynosi 4,5%.

Polska natomiast odnotowała w czerwcu drugą najniższą stopę bezrobocia w Unii Europejskiej – wyniosła ona 2,7%. Pierwsze miejsce zajęły Czechy z wynikiem 2,4%. Według danych Eurostatu bezrobocie w całej UE w ubiegłym miesiącu sięgnęło 6%. W czerwcu ubiegłego roku stopa bezrobocia w UE była wyższa i wynosiła 7,2%.

Eurostat szacuje, że w czerwcu 2022 r. bezrobotnych było 12,931 mln osób w UE, z czego 10,925 mln w krajach strefy euro. W UE bezrobotnych było 2,546 mln osób poniżej 25. roku życia, w tym 2,073 mln w strefie euro. Stopa bezrobocia wśród młodych ludzi wyniosła 13,6% zarówno w UE, jak i w strefie euro.

Natomiast z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznych, które następnie potwierdził GUS, wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego pod koniec czerwca wyniosła 4,9%. – To historyczny wynik, najlepszy od 32 lat. I to najlepiej dowodzi, że sytuacja na rynku pracy w Polsce jest dobra – nie zmieniła tego pandemia, nie zmieniło tego przyjęcie uciekających przed wojną obywateli Ukrainy i otwarcie dla nich rynku pracy. Przeciwnie, ta sytuacja jest coraz lepsza – podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni, w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. Główny Urząd Statystyczny natomiast mierzy odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo.

fot. unsplash.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka