• +48 502 21 31 22

18% Polaków rozważa emigrację zarobkową

Najczęściej o wyjeździe w celach zarobkowych myślą osoby w wieku 25-44 lata, z czego większy udział stanowią młodsi w wieku 25-34, z wykształceniem średnim i zawodowym.

18% Polaków rozważa emigrację zarobkową

17,8% Polaków rozważa emigrację zarobkową w ciągu najbliższego roku. Rok temu nad emigrację zarobkową myślało 16,1% ankietowanych. Mniej Polaków niż wcześniej opowiedziało się za pozostaniem w kraju – 67,6% w porównaniu z 81,2% rok temu. Pięciokrotnie wzrósł natomiast odsetek niezdecydowanych – z 2,7% do 14,6%.

– Pomimo kolejnych fal pandemii i niestabilnej sytuacji gospodarczej na całym świecie nadal wielu Polaków rozważa wyjazd z kraju w poszukiwaniu lepszych zarobków, co można tłumaczyć rosnącą inflacją, zwiększeniem kosztów utrzymania i ogólnego poczucia braku stabilności. Wiele do myślenia daje znaczny, niemal pięciokrotny wzrost niezdecydowanych – osób, w których wizja wyjazdu za granicę w celach zarobkowych zdążyła już zakiełkować. Jeśli dodamy te blisko 15% do niemal 18% już rozważających, perspektywa braków kadrowych na rodzimym rynku pracy będzie jeszcze wyraźniejsza – komentuje Anna Wesołowska, dyrektor zarządzająca Gi Group Temporary & Permanent Recruitment, firmy, która zleciła badanie.

Najczęściej o wyjeździe w celach zarobkowych myślą osoby w wieku 25-44 lata (56%), z czego większy udział stanowią młodsi w wieku 25-34 (32%), z wykształceniem średnim (29%) i zawodowym (26%). Nieco mniejszy odsetek stanowią osoby z wykształceniem wyższym (20%). Gotowość do wyjazdu deklaruje więcej mężczyzn niż kobiet (odpowiednio 60% i 40%). Są to głównie mieszkańcy mniejszych miast i wsi, osoby z regionów północno-zachodniego (23%), wschodniego (17%), północnego i centralnego (po 16%), w mniejszym stopniu natomiast z regionu południowo-zachodniego (9%) oraz województwa mazowieckiego (6%).

Najczęściej wybieranym kierunkiem emigracji zarobkowej Polaków pozostają Niemcy – na ten kraj wskazało 31,9% osób rozważających wyjazd (rok temu 33,2%). Na drugim miejscu znalazła się Holandia ze wzrostem zainteresowania z 15,8% do 17,9%. Spadek zainteresowania odnotowano w przypadku Wielkiej Brytanii – z 9,4% w ubiegłym roku do 6,4% teraz. 7,2% ankietowanych nie wie, do jakiego kraju chciałoby wyjechać.

fot. unsplash.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka