• +48 502 21 31 22

Młodzieży brakuje umiejętności niezbędnych do skutecznego wejścia na rynek pracy

Zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych utrudniała w ostatnim czasie pandemia, szczególnie tych w tradycyjnej formie. Równocześnie stale zmieniają się oczekiwania pracodawców.

Młodzieży brakuje umiejętności niezbędnych do skutecznego wejścia na rynek pracy

15 lipca obchodzony jest Światowy Dzień Umiejętności Młodzieży. Z tej okazji firma Hays na przełomie czerwca i lipca przeprowadziła badanie, w którym sprawdziła poziom kompetencji najmłodszego pokolenia pracowników z całego świata. W ankiecie wzięło udział ponad 17 tys. respondentów. 69% z nich stwierdziło, że młode osoby nie posiadają odpowiednich umiejętności pozwalających im skutecznie wkroczyć na rynek pracy po zakończeniu edukacji.

Główną przeszkodą okazał się brak odpowiednich możliwości, na co wskazało 45% pytanych. 28% ankietowanych wskazało na wartościowe informacje dotyczące rozwoju kariery i kompetencji, które są trudno dostępne dla przedstawicieli pokolenia Z. 14% respondentów odpowiedziało, że barierą w doskonaleniu umiejętności młodych osób jest niewystarczający dostęp do edukacji, a 13% że jest nią brak odpowiednich narzędzi lub rozwiązań technologicznych.

– Ważne jest zapewnienie młodym pracownikom możliwości rozwoju, dzięki którym będą mogli z sukcesem realizować swoje obowiązki i jednocześnie odczuwać większą satysfakcję z wykonywanej pracy. Należy jednak pamiętać, że wykształcenie takich kompetencji miękkich, jak umiejętność współpracy, zdolność dopasowania się do zmiennych czynników, odporność na stres czy zdolności analityczne wymaga czasu – komentuje Agnieszka Pietrasik, dyrektor wykonawcza w Hays Poland.

Zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych utrudniała w ostatnim czasie pandemia, szczególnie tych w tradycyjnej formie, rozumianej jako dołączenie do zespołu pracującego w modelu stacjonarnym. Równocześnie stale zmieniają się oczekiwania pracodawców. Wynika to m.in. z rozwoju technologii, automatyzacji i nowych potrzeb ze strony klientów. Umiejętności, których poszukiwały firmy jeszcze kilka lat temu, obecnie często okazują się mniej wartościowe – a więc obszary, w których kształcą się młodzi ludzie na drodze edukacji, mogą nie odpowiadać aktualnym wymaganiom rynku pracy.

– Aby zapewnić najmłodszemu pokoleniu jak najlepszy start kariery, konieczna jest współpraca biznesu z instytucjami edukacyjnymi. Wówczas rozwijanie odpowiednich umiejętności u osób młodych może dać lepsze rezultaty. Dla przykładu, doradztwo zawodowe w szkołach oraz w uniwersyteckich biurach karier powinno być lepiej dostosowane do aktualnych potrzeb biznesowych rynku pracy i ułatwiać młodym osobom podejmowanie bardziej świadomych decyzji. Ze strony pracodawców ważne jest dzielenie się praktycznymi wskazówkami z potencjalnymi, przyszłymi pracownikami oraz umożliwienie udziału w programach mentorskich bądź stażach jeszcze w trakcie edukacji – podkreśla Agnieszka Pietrasik.

Ekspertka wskazuje też, że pracodawcy powinni również pamiętać, iż osoby kończące edukację i zdobywające pierwsze doświadczenia zawodowe mogą potrzebować dodatkowego wsparcia w rozwijaniu umiejętności. Niezbędne będą wówczas szkolenia na nowym stanowisku pracy, zaangażowanie w ciekawe projekty oraz pomoc mentora. Ponadto istotne jest, aby organizacje wychodziły poza schematy w kontekście wymagań wobec pracowników. Kluczowy powinien być potencjał kandydata, jego doświadczenia i wartościowe cechy. Kwestie takie jak poziom wykształcenia czy kierunek ukończonych studiów powinny odgrywać według specjalistów drugo- lub nawet trzeciorzędną rolę.

fot. unsplash.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka