• +48 502 21 31 22

Fotowoltaika w rybnickich szkołach

Miasto ma już zaprojektowanych 21 mikroinstalacji fotowoltaicznych w 19 budynkach edukacyjnych. W tym roku powstanie ich 8.

Fotowoltaika w rybnickich szkołach

Jeszcze w tym roku na dachach ośmiu miejskich budynków oświatowych w Rybniku wykonane zostaną mikroinstalacje fotowoltaiczne. Ich budowa wpisuje się w realizowaną od dłuższego czasu przez Rybnik walkę o lepsze powietrze, m.in. poprzez racjonalne zużywanie ciepłej wody użytkowej czy inwestycje termomodernizacyjne.

Miasto ma już zaprojektowanych 21 mikroinstalacji fotowoltaicznych w 19 budynkach edukacyjnych. W tym roku powstanie ich 8 – w ramach ogłoszonego niedawno przetargu pojawią się one na budynkach przedszkoli numer 4, 10, 13, 17, 20, 23 i 42 oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Kościuszki. Planowane koszty budowy to ok. 964 tys. zł. Moc mikroinstalacji fotowoltaicznej w poszczególnych obiektach: Przedszkole nr 10 - 16,28 kWp, Przedszkole nr 13 - 19,24 kWp, Przedszkole nr 17 - 21,09 kWp, Przedszkole nr 20 - 16,65 kWp, Przedszkole nr 4 - 13,5 kWp, Przedszkole nr 23 - 24,3 kWp, Przedszkole nr 42 - 22,5 kWp i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - 13,95 kWp.

– Instalacje fotowoltaiczne na miejskich obiektach wpłyną na zmniejszenie kosztów utrzymania oraz na poprawę środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię ze źródeł nieodnawialnych. Szacujemy, że osiem z powstających w tym roku mikroinstalacji fotowoltaicznych wyprodukuje ok. 140 tys. kWh na rok – przekonuje prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Na kolejne lata zaplanowano wykonanie dalszych dokumentacji projektowych na instalacje fotowoltaiczne oraz realizację już zaprojektowanych instalacji w poszczególnych obiektach.

Przy wyborze i projektowaniu 21 instalacji fotowoltaicznych miasto brało pod uwagę: zużycie energii elektrycznej w obiektach - możliwość zastosowania mikroinstalacji fotowolataicznych, pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną w obiektach przez instalacje fotowoltaiczne, moc możliwych do zabudowy instalacji fotowoltaicznych - będą to mikroinstalacje fotowoltaiczne do 50 kW, czas i sposób użytkowania budynków oraz powierzchnie dachów i możliwość zainstalowania instalacji fotowoltaicznych.

Na sześciu obiektach rybnickiego MOSiR-u również uruchomiono już instalacje fotowoltaiczne. Są to: boisko Grabownia - uruchomiona w październiku 2021 r., CRiR Bushido - uruchomiona w marcu 2022 r., stadion mini żużlowy - uruchomiona w marcu 2022 r., boisko Boguszowice - uruchomiona w marcu 2022 r., boisko Rymer Niedobczyce - uruchomiona w marcu 2022 r. i sala gimnastyczna Niedobczyce - uruchomiona w 2022.

Łącznie fotowoltaika na sześciu obiektach MOSiR-u może wyprodukować w ciągu całego roku około 81 tys. kWh energii elektrycznej.

fot. MOSiR
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka