• +48 502 21 31 22

PWSZ w Raciborzu podsumowała rok akademicki

Rektor Paweł Strózik mówił m.in. o konferencjach naukowych i popularnonaukowych, oddaniu do użytku nowych obiektów czy integracji środowiska akademickiego z otoczeniem społeczno-gospodarczym, kulturalnym i sportowym.

PWSZ w Raciborzu podsumowała rok akademicki

12 lipca w murach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu odbyło się uroczyste podsumowanie najważniejszych wydarzeń w roku akademickim 2021/2022. W spotkaniu wzięli udział Senator RP Ewa Maria Gawęda oraz Poseł na Sejm Adam Gawęda, a także przedstawiciele władz uczelni: rektor dr Paweł Strózik, prorektor ds. studentów dr Beata Fedyn i dyrektor administracyjny mgr inż. Jacek Pierzga.

Pracę PWSZ w mijającym roku akademickim omówił rektor Paweł Strózik. Wskazał na znaczące wydarzenia o pionierskim charakterze jak konferencje naukowe i popularnonaukowe, oddanie do użytku nowych obiektów i ciągłą modernizację bazy uczelni, a także na integrację środowiska akademickiego z otoczeniem społeczno-gospodarczym, kulturalnym i sportowym, polegającą na podjęciu i podpisaniu umów o współpracę z wieloma podmiotami. Narracji towarzyszyła prezentacja multimedialna, ilustrująca „w pigułce” najważniejsze wydarzenia. Rektor wspomniał, że pierwszy raz senator Gawęda była obecna w uczelni we wrześniu 2021 r. Podczas tego spotkania miała okazję zobaczyć ogromną skalę zmian, w tym zmodernizowane sale wykładowe, laboratoria czy bibliotekę. Jako jedna z pierwszych zobaczyła wnętrza będącego w budowie Centrum Symulacji Medycznej. Dzisiaj uczelnia pokazała Centrum Digitalizacji – nowoczesne studio telewizyjne oddane do użytku w czerwcu bieżącego roku.

Podczas spotkania podkreślano wsparcie parlamentarzystów w realizacji przedsięwzięć o charakterze legislacyjnym jak np. zmiana nazwy na Akademię Nauk Stosowanych czy rozwojowym, wśród których znalazło się uzyskanie zgody na utworzenie nowych kierunków magisterskich. 18 maja z inicjatywy denator Gawędy odbyło się spotkanie rektora z ministrem Wojciechem Murdzkiem w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Omawiano sprawy dotyczące raciborskiej Alma Mater, jej sytuacji obecnej oraz kierunku rozwoju. Podczas spotkania uzyskano aktualną, pozytywną informację na temat zmiany nazwy uczelni.

Podczas spotkania nie zabrakło także wątków dotyczących przyszłości. Rektor zreferował najważniejsze plany strategiczne, organizacyjne i gospodarcze, wskazując na realizowane obecnie i przyszłe inwestycje i przedsięwzięcia. Dużo uwagi poświęcono zagadnieniu przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom społecznym czy gospodarczym oraz roli uczelni i jej wpływu na umacnianie miasta Raciborza. Szersza perspektywa widzenia, z poziomu zarządzania państwem, a nawet tworzenia prawa, jaką bez wątpienia posiadają parlamentarzyści, jest pomocna w przeniesieniu i antycypowaniu pewnych zjawisk na gruncie lokalnym, a to z kolei daje podstawę do lepszych decyzji o charakterze strategicznym w uczelni.

fot. PWSZ Racibórz
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka