• +48 502 21 31 22

Środki na szkolenia dla pracowników posiadających obywatelstwo ukraińskie

Dofinansowaniu mogą podlegać wyłącznie szkolenia o charakterze zawodowym oraz nauka i doskonalenie znajomości języka polskiego.

Środki na szkolenia dla pracowników posiadających obywatelstwo ukraińskie

Fundusz Górnośląski S.A. zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie na szkolenia dla pracowników posiadających obywatelstwo ukraińskie. Zgłoszenia mogą składać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które zatrudniają obywateli Ukrainy i chcą inwestować w rozwój swoich pracowników. Dofinansowaniu mogą podlegać wyłącznie szkolenia o charakterze zawodowym oraz nauka i doskonalenie znajomości języka polskiego.

Przewidziano maksymalnie 100 tys. zł dofinansowania na jedno przedsiębiorstwo, w ramach jednego projektu. Średnia kwota dofinansowania na jednego pracownika nie przekracza kwoty 7 500 zł i maksymalnie 80% dofinansowania.

Dodatkowe środki finansowe oraz dedykowany nabór mają stanowić wsparcie dla przedsiębiorców zatrudniających obywateli Ukrainy, którzy uciekając przed wojną, starają się odnaleźć swoje miejsce do życia i pracy w naszym województwie. Pracodawcy sami zdecydują na jakie szkolenia skierować swoich pracowników, ponieważ potrzeby są bardzo różne – dla jednych będzie to nauka języka polskiego, a dla innych specjalistyczny kurs.

Co najmniej 80% uczestników delegowanych przez przedsiębiorcę do udziału w usługach rozwojowych musi posiadać obywatelstwo ukraińskie. Nabór dedykowany dotyczy wyłącznie udziału w usługach szkoleniowych, dofinansowanych w ramach pomocy de minimis. Przedsiębiorca składa fiszkę wniosku nie wcześniej niż 6 miesięcy i nie później niż 1 miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia usług rozwojowych. W ramach naboru dedykowanego (za wyjątkiem dnia rozpoczęcia naboru, tj. 9 maja 2022 r.) przedsiębiorca może złożyć do operatora PSF fiszkę wniosku w dowolny dzień i o dowolnej godzinie. W ramach naboru dedykowanego nie jest publikowana lista fiszek. Po elektronicznym złożeniu fiszki przedsiębiorca zobowiązany jest do przekazania operatorowi PSF dokumentów zgłoszeniowych w formie papierowej w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia fiszki. W ramach naboru dedykowanego operator nie obniża poziomu dofinansowania o 20 pkt procentowych, jeżeli uczestnikiem jest pracownik zatrudniony w okresie krótszym niż 3 miesiące przed datą złożenia dokumentów zgłoszeniowych. Obowiązkowym załącznikiem do formularza osoby kierowanej na usługę rozwojową jest kopia zgłoszenia uczestnika do ZUS przez przedsiębiorcę – formularz ZUS ZUA lub ZUS ZZA.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie projektu www.psf.fgsa.pl oraz pod numerem infolinii 32 72 85 770.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka