• +48 502 21 31 22

Śląskie dla pszczół. 200 tys. zł na ochronę różnorodności biologicznej i edukację

Poprzez zasiew i nasadzenia roślin miododajnych wzbogaci się baza pożytkowa dla pszczół oraz innych zapylaczy. Powstanie m.in. aleja drzew miododajnych w Rydułtowach.

Śląskie dla pszczół. 200 tys. zł na ochronę różnorodności biologicznej i edukację

Na Trutowisku Murcki wręczono umowy podmiotom wyłonionym w ramach pierwszej edycji otwartego konkursu ofert „Śląskie dla pszczół”. Przedstawiciele odebrali umowy z rąk Beaty Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego. Wysokość środków zabezpieczonych w budżecie województwa śląskiego na realizację zadań w ramach ogłoszonego konkursu wynosiła łącznie 200 tys. zł. Wpłynęło 14 ofert. Dofinansowanie otrzymało osiem z nich. Zadania realizowane będą do 30 września 2022 r.

– Ten program jest realizowany po raz pierwszy. Wszystkim nam zależy na tym, by zintensyfikować współpracę w tym zakresie, współdziałać ze środowiskiem pszczelarzy ze wszystkich subregionów, a przy okazji promować pszczelarstwo. To jest projekt pilotażowy, chcemy zobaczyć, jakie będzie zainteresowanie, jakie wsparcie państwa interesuje i w jakiej skali jesteśmy w stanie wesprzeć pszczelarzy w realizacji projektów. Zależy nam na tym, żeby ten program był kontynuowany, dlatego liczę na państwa wsparcie i merytoryczną dyskusję – powiedziała Beata Białowąs.

Wsparcie przeznaczone jest na ochronę różnorodności biologicznej pszczół miododajnych, owadów zapylających i roślin, edukację ekologiczną i promocję w zakresie pszczelarstwa na terenie województwa. Wnioskodawcy otrzymali dofinansowanie na działania obligatoryjne, tj. na zasiew lub nasadzenia rodzimych roślin miododajnych. Ponadto mogli uzyskać wsparcie na realizację przynajmniej jednego z działań dodatkowych: edukacyjnych – m.in. na zajęcia, warsztaty, pokazy ekologiczne propagujące wiedzę o roli pszczół w środowisku, ich ochronę oraz przykłady dobrych praktyk związanych z rozwojem pasiek i hodowli; promujących pszczelarstwo – m.in. na propagowanie ochrony i roli pszczół i owadów zapylających w środowisku, trutowisk, tradycji bartniczych, znaczenia produktów pszczelich oraz ich walorów zdrowotnych i odżywczych; poprawę warunków sanitarnych rodzin pszczelich – m.in. na zakup węzy pszczelej.

Na liście rankingowej znalazły się:
- Fundacja Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego; „Śląskie dla pszczół” – Pszczoła Plus Na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej – dotacja 25 tys. zł,
- Stowarzyszenie Pszczelarzy „Beskidzkie Trutnie”; Cykl warsztatów „Wokół miodu – w odwiedzinach u królowej” – dotacja 24,7 tys. zł,
- Rejonowe Stowarzyszenie Pszczelarzy z Siedzibą w Ornontowicach; Pomagamy pszczołom w Ornontowicach – 23,7 tys. zł,
- Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach; Pszczoła dla człowieka - człowiek dla pszczoły – 23,5 tys. zł,
- Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego Śląska i Małopolski; Bioróżnorodność środowiska naturalnego a życie pszczół w pasiece edukacyjnej “Pod Strzyżówką” – prawie 25 tys. zł,
- Stowarzyszenie Most; Śląsk miodem płynący – 22,8 tys. zł,
- Stowarzyszenie „7 Dolin”; Pszczoły i ludzie – 20,4 tys. zł,
- Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie:
a) poprawa warunków pożytkowych dla owadów zapylających poprzez nasadzenia roślin miododajnych na terenach własnych;
b promocja pszczelarstwa propagowanie, dobrych praktyk z zakresu ochrony i roli pszczół i owadów zapylających w środowisku, trutowisk, tradycji bartniczych, znaczenia produktów pszczelich oraz ich walorów zdrowotnych i odżywczych – 23,4 tys. zł.

Poprzez zasiew i nasadzenia roślin miododajnych wzbogaci się baza pożytkowa dla pszczół oraz innych zapylaczy, powstaną łąki kwietne m.in. w Ornontowicach, na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, w Mysłowicach i aleje drzew miododajnych m.in. w Rydułtowach i Wiśle. Zostaną również przeprowadzane warsztaty oraz doposażenia pasiek edukacyjnych w tym m.in. w Kocierzu Rychwałdzkim, Lędzinach, Wiśle. Ponadto poprawią się warunki sanitarne rodzin pszczelich.

fot. Tomasz Żak/UMWS
oprac. /kp/

Galeria zdjęć

69_slaskie_dla_pszczol_(1).jpg
635_slaskie_dla_pszczol_(2).jpg
525_slaskie_dla_pszczol_(4).jpg
444_slaskie_dla_pszczol_(3).jpg
888_slaskie_dla_pszczol_(5).jpg
579_slaskie_dla_pszczol_(6).jpg
864_slaskie_dla_pszczol_(7).jpg
197_slaskie_dla_pszczol_(8).jpg
313_slaskie_dla_pszczol_(9).jpg
950_slaskie_dla_pszczol_(10).jpg
540_slaskie_dla_pszczol_(11).jpg
755_slaskie_dla_pszczol_(12).jpg
441_slaskie_dla_pszczol_(13).jpg
842_slaskie_dla_pszczol_(14).jpg
84_slaskie_dla_pszczol_(15).jpg
497_slaskie_dla_pszczol_(16).jpg
681_slaskie_dla_pszczol_(17).jpg
967_slaskie_dla_pszczol_(18).jpg
897_slaskie_dla_pszczol_(19).jpg
864_slaskie_dla_pszczol_(20).jpg
497_slaskie_dla_pszczol_(21).jpg
985_slaskie_dla_pszczol_(22).jpg

Podobne artykuły

Wyszukiwarka