• +48 502 21 31 22

Wynagrodzenia w maju nie przebiły inflacji

13,5% rdr to drugi najwyższy wzrost nominalnej płacy przynajmniej od 2000 r. Jednak inflacja jest obecnie najwyższa od 1998 r.

Wynagrodzenia w maju nie przebiły inflacji
PLUSY dla BIZNESU

Artykuł opracowany przez:

PLUSY dla BIZNESU

Platforma Gospodarcza PLUSYdlaBIZNESU - serwis dedykowany dla przedsię...

Firma działa w branżach:
Marketing Reklama Media Wydawnictwa Drukarnie Redakcje, wydawcy, gazety, media
Instytucje Urzędy Stowarzyszenia, kluby i związki

Przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach wzrosło w maju o 13,5% rok do roku i wynosiło 6 399 zł brutto miesięcznie. To oznacza, że płace idą w górę wolniej niż inflacja – która w maju wyniosła 13,9% rdr. – i realnie spadły o 0,4% rdr. To także dużo mniej niż oczekiwali analitycy, których mediana prognoz wynosiła 14,6%.

Procentowo 13,5% rdr to drugi najwyższy (po kwietniu 2022 r., kiedy płace rosły o 14,1% rdr) wzrost nominalnej płacy przynajmniej od 2000 r. Jednak inflacja jest obecnie najwyższa od 1998 r.

Ostatni taki przypadek, gdy wynagrodzenie rosło wolniej niż inflacja, miał miejsce w maju 2020 r. i za rządów Zjednoczonej Prawicy to trzeci miesiąc. Wcześniej, licząc od 2000 r., spadek płacy realnej zdarzył się w 33 miesiącach, a największy miał miejsce w styczniu 2010 r., kiedy realna płaca zmalała o 2,9%. Najgorszy pod tym względem był 2021 r., kiedy inflacja rosła szybciej niż płace w siedmiu miesiącach. Najlepszy był 2008 r., kiedy realne płace rosły o średnio 6,4% rdr, a w najlepszym miesiącu o 9% rdr. W maju 2022 r. przeciętne wynagrodzenie spadło realnie o 0,35%.

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w maju rdr wzrosło o 2,4%, natomiast mdm spadło o 0,1%. Jak tłumaczy GUS, zmniejszenie przeciętnego zatrudnienia w maju 2022 r. było wynikiem m.in. zwolnień w jednostkach, zakończenia umów i nie przedłużania ich oraz zwiększonej absencji pracowników z powodu zasiłków chorobowych.

fot. unsplash.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka