• +48 502 21 31 22

Uchodźcy z Ukrainy znajdują pracę w handlu i w usługach opiekuńczych

Ukraińcy mają prawo dostępu do instrumentów rynku pracy – to m.in. możliwość nauki polskiego, ponieważ nieznajomość języka może być barierą w zatrudnieniu.

Uchodźcy z Ukrainy znajdują pracę w handlu i w usługach opiekuńczych
PLUSY dla BIZNESU

Artykuł opracowany przez:

PLUSY dla BIZNESU

Platforma Gospodarcza PLUSYdlaBIZNESU - serwis dedykowany dla przedsię...

Firma działa w branżach:
Marketing Reklama Media Wydawnictwa Drukarnie Redakcje, wydawcy, gazety, media
Instytucje Urzędy Stowarzyszenia, kluby i związki

Legalnie zatrudnionych w Polsce jest ponad 240 tys. uchodźców z Ukrainy. Najczęściej znajdują oni pracę w handlu i usługach opiekuńczych. Część uchodźców nie pracuje w wyuczonym zawodzie.

Ponad 1,2 mln uchodźców z Ukrainy ma numer PESEL, połowa z nich to dzieci, a ponad 500 tys. to osoby, w większości kobiety, w wieku produkcyjnym. – Możemy właściwie powiedzieć, że co druga osoba znalazła zatrudnienie – podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Zapytana, w jakich branżach uchodźcy najczęściej znajdują pracę, wyjaśniła, że przede wszystkim w handlu, usługach opiekuńczych i w magazynach. – To inny profil niż przed wybuchem wojny, gdzie w Polsce byli przede wszystkim mężczyźni, a więc pracowali w branżach ciężkich – zaznaczyła. Minister podkreśliła też, że część uchodźców nie pracuje w wyuczonym zawodzie i ma wyższe wykształcenie. Dlatego, jak mówiła, resort wprowadza rozwiązania, które pozwolą im korzystać z aktywnych form zatrudnienia.

– Jeżeli rejestrują się jako osoby bezrobotne, nie mają prawa do zasiłku dla bezrobotnych, ale mają prawo dostępu do instrumentów rynku pracy – powiedziała Marlena Maląg. To m.in. możliwość nauki polskiego, ponieważ nieznajomość języka może być barierą w zatrudnieniu.

Minister przypomniała również, że resort przeprowadził konkurs "Razem Możemy Więcej" na projekty aktywizujące dla cudzoziemców, który jej zdaniem cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Projekty są już wdrażane w życie.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka