• +48 502 21 31 22

Możliwości rozwoju kariery i elastyczne warunki pracy najważniejsze dla młodych pracowników

Tradycyjne zawody takie jak budowniczy, nauczyciel lub pilot już nie przyciągają młodych ludzi – w przeciwieństwie do kariery influencera.

Możliwości rozwoju kariery i elastyczne warunki pracy najważniejsze dla młodych pracowników

Możliwości rozwoju kariery zawodowej, elastyczne warunki pracy i szansa na wyższe zarobki okazały się najważniejszymi czynnikami dla poszukujących pracy milenialsów i przedstawicieli pokolenia Z. Badania pokazały też, że tradycyjne zawody takie jak budowniczy, nauczyciel lub pilot już nie przyciągają młodych ludzi – w przeciwieństwie do kariery influencera.

Z sondażu wynika, że wymarzona praca powinna oferować młodym możliwość poznawania nowych osób, testowania się w różnych rolach oraz gwarantować balans między życiem zawodowym a prywatnym. Dodatkowo 69% ankietowanych pomiędzy 18. i 41. rokiem życia potwierdziło znaczenie polityki firmy w kwestiach społecznych i środowiskowych przy wyborze nowego miejsca pracy. Respondenci sądzą też, że w realiach postpandemicznych relacje międzyludzkie są ważniejsze niż kiedykolwiek – aż 79% uważa pozytywne interakcje społeczne w miejscu pracy za kluczowe.

Najważniejsze czynniki grające znaczącą rolę w poszukiwaniu idealnego stanowiska obejmowały: możliwości rozwoju kariery (86%), elastyczne warunki pracy (81%) oraz nagradzanie przez pracodawcę dobrych wyników pracownika (80%). Zebrane dane wykazały również, że osoby w wieku 18-41 lat przywiązują wagę do możliwości budowania swojej kariery w jednej organizacji (83%) zamiast rozwijania jej poprzez częste zmiany miejsca pracy (11%).

65% pytanych przyznało, że zmieniło lub rozważało zmianę pracy w ciągu ostatniego roku, w tym wiele z nich z powodów związanych z obawami o zdrowie psychiczne lub dobre samopoczucie (18%). Kobiety dwa razy częściej brały pod uwagę rezygnację z pracy przez brak wsparcia pracodawcy w kwestiach dotyczących zdrowia psychicznego.

Badania pokazały także, że tradycyjne zawody takie jak budowniczy (7%), nauczyciel (9%) lub pilot (10%) już nie przyciągają młodych ludzi tak jak rozpoczęcie kariery influencera (19%).

fot. /unsplash.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka