• +48 502 21 31 22

Pieniądze na działalność gospodarczą dla osób bezrobotnych 50+

Nawet 24 000 złotych na otwarcie własnej działalności. Pensja w pierwszym półroczu prowadzenia firmy. Na taką formę wsparcia może liczyć 65 bezrobotnych powyżej 50 roku życia z województwa śląskiego, którzy wezmą udział w projekcie „Ty Też Możesz!”.

Pieniądze na działalność gospodarczą dla osób bezrobotnych 50+

Według statystyk Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach z marca tego roku status osoby bezrobotnej powyżej 50 roku życia w naszym województwie posiada przeszło 36 tys. osób - w tym 368 osób z terenu powiatu raciborskiego.. Z myślą o nich powstał projekt „Ty też możesz! – wsparcie na rozwój przedsiębiorczości dla osób w wieku 50+ z obszaru Województwa Śląskiego”, który umożliwi im otwarcie własnej działalności gospodarczej. Uczestnicy projektu zostaną objęci szkoleniami z podstaw przedsiębiorczości oraz będą mogli liczyć na indywidualne usługi doradcze. W wyniku powyższych działań osoby te przygotują biznesplany, na podstawie których będą prowadzić własną działalność gospodarczą. 65 autorów biznesplanów dostanie dofinansowanie w wysokości do 24 000 zł na otwarcie własnej działalności, a także zostanie objętych wsparciem pomostowym w postaci usług doradczych oraz wsparciem finansowym do 1750 zł przez pierwsze pół roku.

Aby wziąć udział w projekcie należy m.in. w chwili przystąpienia do projektu mieć powyżej 50 lat, posiadać status osoby bezrobotnej, poszukującej pracy bądź nieaktywnej zawodowo, zamieszkiwać teren województwa śląskiego oraz w wyznaczonym terminie dostarczyć dokumenty aplikacyjne. Wnioski podlegać będą weryfikacji i ocenie merytorycznej. Punkty przyznawane będą za pomysł na firmę i szanse jej przetrwania, umiejętność szacowania wydatków inwestycyjnych oraz posiadaną wiedzę i kompetencje w kontekście planowanej działalności.  Aplikanci, którzy uzyskają przynajmniej połowę z możliwych do zdobycia punktów (25 z 50) zostaną zaproszeni do kolejnego etapu rekrutacji – rozmowy z doradcą zawodowym.

Doradca zawodowy oceniać będzie predyspozycje kandydatów do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, jego samodzielność, sumienność, odpowiedzialność, przedsiębiorczość, kreatywność, umiejętność planowania i myślenia analitycznego, motywację i gotowość do podjęcia działalności gospodarczej oraz jego predyspozycje i kompetencje, w tym kwalifikacje, wykształcenie oraz doświadczenie w odniesieniu do oferowanego wsparcia. - 65 osób, które w procesie rekrutacyjnym uzyska największą liczbę punktów, zakwalifikowanych zostanie do projektu i skierowanych na szkolenia. Osoby te będą mieć także możliwość ubiegać się o dofinansowanie na otwarcie własnej działalności - mówi Dorota Stangel, koordynatorka projektu.

Projekt „Ty też możesz!”, realizowany przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o.o. w partnerstwie z Zachodniopomorską Fundacją Wspierania Przedsiębiorczości, Ekologii i Nauki, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Wartość dofinansowania wyniosła przeszło 3 mln zł.

Dokumenty aplikacyjne do projektu można składać do 20 maja br. osobiście, pocztą lub przez pełnomocnika do biura projektu przy ul. Górnych Wałów 7/27 w Gliwicach. Formularze rekrutacyjne oraz więcej informacji na stronie internetowej: dotacjeslaskie.zgd.com.pl.

Podobe artykuły

Wyszukiwarka