• +48 502 21 31 22

Młodzi Polacy mają przemyślane zawodowe plany na przyszłość

4 na 10 nastolatków zadeklarowało, że wie, co chce robić w przyszłości, a co drugi ma pomysł, jednak jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji co do swojej kariery.

Młodzi Polacy mają przemyślane zawodowe plany na przyszłość

Młodzi ludzie mają już przemyślane zawodowe plany na przyszłość, jednak większość z nich potrzebuje wsparcia w podjęciu ostatecznej decyzji. 86% z nich chciałoby spotkać się z ekspertem wykonującym ich wymarzony zawód, by zweryfikować lub potwierdzić swoje założenia.

W badaniu zrealizowanym dla programu YouthEmpowered na grupie młodych Polaków w wieku 15-19 lat czworo na dziesięcioro respondentów zadeklarowało, że wie, co chce robić w przyszłości, a co drugi ma pomysł, jednak jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji co do swojej kariery.

Zarówno osoby wahające się (49,9%), jak i te bez pomysłu na przyszłą pracę (10,9%), szukają różnych form wsparcia w wyborze drogi zawodowej. Według nastolatków pomocne w decyzji byłyby m.in. staże i praktyki, w czasie których mogliby poznać specyfikę określonej pracy (57,8%), spotkania z przedstawicielami wymarzonych zawodów (55,1%), a także rozmowy z rodzicami i bliskimi (37,1%).

Wśród największych wartości wynikających ze spotkania z osobą wykonującą wymarzony zawód nastolatków respondenci wskazali możliwość uzyskania wskazówek dotyczących ścieżki rozwoju zawodowego (63,5%), możliwość zweryfikowania swoich wyobrażeń na temat danej pracy (61,7%) czy zidentyfikowanie swoich mocnych i słabych stron w odniesieniu do konkretnego zawodu (53,5%).

fot. unsplash.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka