• +48 502 21 31 22

Wzrost wynagrodzeń w marcu przebił inflację

Najwyższy wzrost wynagrodzeń w porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotowano w sekcji "Obsługa rynku nieruchomości" oraz "Informacja i komunikacja".

Wzrost wynagrodzeń w marcu przebił inflację

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2022 r. wzrosło o 12,4% w porównaniu do marca 2021 r. Tym samym przebiło inflację, choć realny wzrost płac jest niewielki przez wzrost cen. Średnia pensja w tym miesiącu wyniosła 6665,64 zł brutto. To o ponad 400 zł więcej niż miesiąc wcześniej. Jednak wzrost wynagrodzeń względem lutego spowodowany był m.in. wypłatami premii uznaniowych, jubileuszowych, świątecznych i kwartalnych, nagród rocznych, podwyższeniem wynagrodzeń, w tym także związanych z pakietem mobilności, jak również rozliczeniami wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych i wypłatami odpraw emerytalnych.

Jak podaje GUS, najwyższy wzrost wynagrodzeń w porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotowano w sekcji "Obsługa rynku nieruchomości" (o 13,1%), gdzie średnie wynagrodzenie wyniosło 6970,67 zł (miesiąc wcześniej 6161,74 zł) oraz "Informacja i komunikacja" (o 11,3%), gdzie przeciętne płace brutto wyniosły 12 063,7 zł (miesiąc wcześniej 10 837,1 zł).

Z kolei spadek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto odnotowano w sekcji "Górnictwo i wydobywanie" (o 4,2%), gdzie wynagrodzenia wyniosły 10 128,17 zł (miesiąc wcześniej 10 571,51 zł) oraz w sekcji "Rolnictwo, leśnictwo, łowiec­two i rybactwo" (o 0,2%), gdzie wynagrodzenia minimalnie zmniejszyły się do 7230 zł (miesiąc wcześniej wyniosły 7241,19 zł).

Jak podał GUS, w marcu 2022 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z marcem 2021 r. było wyższe o 2,4% i wyniosło 6 484 900. etatów. W stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie wzrosło minimalnie, o 0,2%.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka