• +48 502 21 31 22

Firma będzie mogła kontrolować trzeźwość pracowników

Aktualnie nie ma możliwości weryfikacji, czy pracownik nie znajduje się pod wpływem substancji wpływających na jego zdolność psychofizyczną, co może zagrażać zdrowiu i życiu jego, współpracowników i innych osób, ale także mieniu.

Firma będzie mogła kontrolować trzeźwość pracowników

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej proponuje, by pracodawcy, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub ochrony mienia, mieli prawo kontrolować pracowników na obecność alkoholu i narkotyków. Projekt zmian przepisów trafił do konsultacji społecznych.

Obecnie brak możliwości weryfikacji, czy pracownik nie znajduje się pod wpływem substancji lub środka negatywnie wpływającego na jego zdolność psychofizyczną, co - jak tłumaczą autorzy projektu - może zagrażać jego zdrowiu i życiu, jak i jego współpracowników, ale również osób trzecich. W niektórych przypadkach zagraża to także mieniu, które może zostać uszkodzone bądź zniszczone, co może pociągać za sobą poważne skutki finansowe, w szczególności dla pracodawcy.

Kontrola trzeźwości będzie przeprowadzana przez pracodawcę w sposób ustalony zgodnie z nowym art. 221c par. 10. Przepis ten stanowi, że grupę lub grupy pracowników objęte kontrolą trzeźwości i sposób jej przeprowadzenia, w tym rodzaj wykorzystywanego urządzenia, czas i częstotliwość jej przeprowadzania, ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy. Grupę lub grupy pracowników objętych kontrolą trzeźwości ma ustalać pracodawca, a sposób będzie uzależniony w szczególności od branży.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka