• +48 502 21 31 22

PWSZ w Raciborzu partnerem Śląskiego Porozumienia Gospodarczego ŚLĄSK.ONLINE

Branża: Edukacja Kultura Sztuka Księgarnie Szkoły wyższe
Projekt: Program Wsparcia Rynku Pracy Kształcenie zawodowe kadr Doradztwo zawodowe i personalne, rozwój osobisty Kształcenie dualne, Biznes aktywny w edukacji Zintegrowany System Kwalifikacji Porozumienia i umowy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa umacnia swoją współpracę z biznesem. Uczelnia podpisała porozumienie o partnerstwie i współpracy ze Śląskim Porozumieniem Gospodarczym.

PWSZ w Raciborzu partnerem Śląskiego Porozumienia Gospodarczego ŚLĄSK.ONLINE

Śląskie Porozumienie Gospodarcze ŚLĄSK.ONLINE to organizacja, która integruje środowiska gospodarcze w Subregionie Zachodnim oraz działa na rzecz rozwoju gospodarczego w ujęciu transgranicznym. Ideą podpisanej 9 grudnia 2021 przez Rektora dr Pawła Strózika i Ireneusza Burka Prezesa Zarządu Śląskiego Porozumienia Gospodarczego ŚLĄSK.ONLINE umowy jest podejmowanie inicjatyw na rzecz zwiększenia zasobów rynku pracy poprzez: wdrażanie edukacji kompetencyjnej, dualnego kształcenia, zintegrowanego systemu kwalifikacji, kształcenia branżowego, wsparcie procesów HR poprzez diagnozowanie, doradztwo zawodowe i personalne oraz inne działania na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego.

Czytaj ciąg dalszy na portalu raciborz.com.pl 

Fot. PWSZ Racibórz 

Podobe artykuły

Wyszukiwarka