• +48 502 21 31 22

Razem możemy więcej - umowa ŚPG oraz Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej

Branża: Edukacja Kultura Sztuka Księgarnie Szkoły wyższe
Projekt: Rynek pracy, depopulacja, edukacja Kształcenie zawodowe kadr Przedsiębiorczość - szkoły uczelnie Porozumienia i umowy Program Wsparcia Rynku Pracy #pracujlokalnie Kształcenie dualne, Biznes aktywny w edukacji Kształcenie kompetencji, ścieżka kariery

Akademia oraz przedsiębiorcy skupieni wokół Śląskiego Porozumienia Gospodarczego ŚLASK.ONLINE mają plan na podniesienie kwalifikacji kadr.

Razem możemy więcej - umowa ŚPG oraz Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej

W dniu 10.07.2021 została podpisana umowa partnerska pomiędzy Śląskim Porozumieniem Gospodarczym ŚLĄSK.ONLINE oraz Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, Filią w Wodzisławiu Śląskim.
Celem porozumienia jest w szczególności nawiązanie i pogłębienie współpracy oraz wymiana wzajemnych doświadczeń w zakresie działalności prowadzonej przez partnerów. Partnerzy zapowiadają systematyczną wymianę informacji w zakresie podejmowanych działań oraz wszelkich istotnych sprawach w zakresie inicjatyw na rzecz zwiększenia zasobów rynku pracy, w szczególności poprzez wdrażanie edukacji kompetencyjnej, dualnego kształcenia, kształcenia branżowego oraz inne działania na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego. W planach pojawiają się wspólne działania w zakresie rozwoju doradztwa zawodowego oraz poprawy współpracy szkół i uczelni z pracodawcami, głownie w celu wzmacniania kształcenia dualnego oraz lepszego ukierunkowania działań edukacyjnych i szkoleniowych na potrzeby kadrowe pracodawców.

- Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi to uczelnia silna, solidna i świetnie funkcjonująca na rynku edukacyjnym i gospodarczym. Fila w Wodzisławiu Śląskim funkcjonuje już od 17. Lat. Jesteśmy dla wszystkich, których interesuje rozwój, jesteśmy w stanie realizować studia podyplomowe na różnych kierunkach – mówi dyrektor filii Elżbieta Trojniar. Poza ofertą studiów podyplomowych uczelnia posiada szeroką ofertę kursów i szkoleń. Obecnie szkolenia prowadzone są z wykorzystaniem multimedialnych narzędzi kształcenia na odległość. Wszystko dzięki wieloletniej współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

W dobie obecnych oczekiwań rynku pracy, w szczególności znacznym deficytom w zasobach kadrowych, zawarta umowa, która łączy uczelnię z samorządem gospodarczym, ma usprawnić dotarcie do przedsiębiorców, instytucji publicznych oraz osób indywidualnych w celu umożliwiania dopasowania kompetencji pracowników do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Warto wspomnieć, że Śląskie Porozumienie Gospodarcze ŚLĄSK.ONLINE w głównych celach priorytetowych zawarło działania na rzecz tworzenia warunków dla aktywizacji form kształcenia dualnego w oparciu o lokalnych przedsiębiorców, pomoc studentom i słuchaczom pośrednio poprzez wsparcie pracodawców zaangażowanych w edukację przyszłych kadr (uwzględniając warunki pracy wymagających nowych kwalifikacji), a także pomoc bezpośrednią młodzieży, studentom i słuchaczom w zakresie poszukiwania miejsca wykonywania praktyk, staży i innych form zdobywania doświadczenia praktycznego.

Ireneusz Burek
Prezes Zarządu Śląskiego Porozumienia Gospodarczego ŚLĄSK.ONLINE

Podobe artykuły

Wyszukiwarka