• +48 502 21 31 22

Trzydniowy nabór wniosków o Pożyczkę Płynnościową POIR 3!

Projekt: Finanse Promocja biznesu

Fundusz Górnośląski SA wznawia przyjmowanie wniosków o Pożyczki Płynnościowe POIR 3 dla MŚP

Trzydniowy nabór wniosków o Pożyczkę Płynnościową POIR 3!

Fundusz Górnośląski SA informuje o ponownym przyjmowaniu wniosków o Pożyczki Płynnościowe POIR 3, przeznaczone dla mikro, małych i średnich firm z województwa śląskiego.

Nabór trwa od dnia 6 września 2021r. r. od godziny 8:00 do dnia 8 września 2021 r. do godziny 16:00.

Przedsiębiorca może złożyć wniosek wraz z załącznikami w jeden z następujących sposobów:

1. W wersji papierowej, składanej osobiście bezpośrednio w siedzibie FG w Katowicach przy ul. Sokolskiej 8 lub w Punkcie Obsługi Klienta w Częstochowie przy al. Najświętszej Maryi Panny

2. W wersji papierowej, przesłanej pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską na adres siedziby FG: ul. Sokolska 8, 40-086 Katowice z dopiskiem „RFPP POIR 3”

3. W wersji elektronicznej w formie „dokumentowej – skan wniosku o udzielenie pożyczki” przesłany pocztą elektroniczną na adres mailowy: [email protected], przy czym oryginały dokumentów należy przesłać na adres wskazany w pkt powyżej z dopiskiem „RFPP POIR 3” (decyduje data wpływu wniosku na adres: [email protected] pod warunkiem dostarczenia kompletnego egzemplarza oryginalnego w terminie do 3 dni roboczych)

Środki z Pożyczki mogą zostać przeznaczone na nieopłacone na dzień na dzień złożenia wniosku pożyczkowego wydatki bieżące, obrotowe inwestycyjne (dopuszcza się finansowane wydatków inwestycyjnych do wysokości 20% kwoty pożyczki wypłaconej Pożyczkobiorcy).

Przedsiębiorca może uzyskać więcej niż jedną pożyczkę, przy czym łączna wartość wszystkich pożyczek ze środków projektu nie może być wyższa niż 15 mln zł.

Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 72 miesiące, natomiast maksymalny okres karencji w spłacie pożyczki wynosi 6 miesięcy.

/FGSA/

fot. pixabay

Podobe artykuły

Wyszukiwarka